Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bertil Mårdberg 30 träffar

Titel Författare År Språk
1 Prövning och validering av ett testbatteri för urval av värnpliktiga sonaroperatörer Berit Carlstedt 1996 Svenska
2 The total workload of men and women as related to occupational level and number and age of children Marianne Frankenhaeuser 1990 Engelska
3 ATF-skalan - attitydmätning vid utvärdering av film Åke Jerkedal 1974 Svenska
4 ATU-skalan - konstruktion och tillämpning av ett generellt mätinstrument för bedömning av attityder till utbildning Åke Jerkedal 1966 Svenska
5 Grupparbetsmetodik - två studier av gruppstorlek, gruppsammansättning och deltagarinställning i vuxenundervisning Åke Jerkedal 1970 Svenska
6 Myers-Briggs Type Indicator - manual cop. 1993 Svenska
7-10 Applikation av en klassificeringsmodell på kliniska data (flera utgåvor) Bertil Mårdberg 1971 Svenska
11 Arbete - individanalys ur ett interaktionistiskt beteendevetenskapligt perspektiv = Work-man interaction from an interactional behavioral sciences perspective Bertil Mårdberg 1983 Svenska
12 Arbetspsykologisk klassificering - några multivariata statistiska klassificeringsmetoder med tillämpningar inom arbetspsykologin Bertil Mårdberg 1966 Svenska
13 Basiq begåvningstest, Manual Bertil Mårdberg 2000 Svenska
14 Beteendevetenskaplig system- och metodforskning - redovisning av ett forskningsår vid University of California, Berkeley, USA Bertil Mårdberg 1985 Svenska
15 Clustering jobs to general requirement profiles Bertil Mårdberg 1972 Svenska
16 Dimensionsanalys för beteendevetare - teori, tillämpning och datamaskinprogram för faktoranalys, komponentanalys, kanonisk analys och multipel diskriminantanalys Bertil Mårdberg 1969 Svenska
17 Factor determinacy - SYSTAT- och GAUSS-program för beräkning av "reliabilitet" i faktorpoäng Bertil Mårdberg 1999 Svenska
18 Factor determinacy - SYSTAT and GAUSS programs for calculation of the "reliability" of factor scores Bertil Mårdberg 2001 Engelska
19 Grundläggande psykometri Bertil Mårdberg 2019 Svenska
20 Job perception at different personnel levels Bertil Mårdberg 1971 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.