Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bertil Storåkers 27 träffar

Titel Författare År Språk
1 Elementär plasticitetsteori och krypmekanik Bertil Storåkers 1971 Svenska
2 Festskrift till Åke Arnberg - Några rön inom hållfasthetsläran 1972 Svenska
3-5 Grundläggande plasticitetsteori med krypmekanik (flera utgåvor) Bertil Storåkers 1985 Svenska
6-8 Hållfasthetslärans grunder (flera utgåvor) Bertil Storåkers 1990 Svenska
9 Hållfasthetslära - allmän kurs F Bertil Storåkers 1978-1979 Svenska
10 Hållfasthetslära D. 1 - allmän kurs F Bertil Storåkers 1979 Svenska
11 Hållfasthetslära D. 2 - allmän kurs F Bertil Storåkers 1978 Svenska
12 Nonlinear plate theory applied to delamination in composites Bertil Storåkers 1987 Engelska
13 Nonlinear aspects of delamination in structural members Bertil Storåkers 1988 Engelska
14 A theoretical study of the Brinell hardness test R. Hill 1988 Engelska
15 Finite creep of a circular membrane under hydrostatic pressure Bertil Storåkers 1969 Engelska
16 Plan elasticitetsteori - efter föreläsningar v.t. 1965 Folke Odqvist 1966 Svenska
17 Uniqueness and stability at finite deformation of inelastic solids Bertil Storåkers 1973 Engelska
18 Kompendium i hållfasthetslära D. 2 - AK 3 Bertil Storåkers 1974 Svenska
19 On imperfection sensitivity at delamination buckling and growth Bertil Storåkers 1992 Engelska
20 On Brinell and Boussinesq identation of creeping solids Bertil Storåkers 1993 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.