Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bertil Waldén 114 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vardagsliv och lyx under stormaktstidevarvet Bertil Waldén 1939 Svenska
2 Tre tidevarvs möte på Hinseberg Bertil Waldén 1951 Svenska
3 Svenska folket genom tiderna 11, Det nya århundradet - vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder 1940 Svenska
4 Sköllersta kyrka Bertil Waldén 1976 Svenska
5 Den stora sjösänkningen D. 1, Den stora sjösänkningen : minnesskrift med anledning av Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolags 75-årsjubileum 1940 Svenska
6 Gravmonument i sörmländska kyrkor i nederländsk barockstil Bertil Waldén 1929 Svenska
7 Stora Mellösa - en sockenbeskrivning Bertil Waldén 1952 Svenska
8 En kapacitansmatrisalgoritm för minimering av kvadratiska funktioner med box-bivillkor Bertil Waldén 1986 Svenska
9 Frövifors bruk och dess föregångare Frövi bruk - minnesskrift på uppdrag av styrelsen för Frövifors bruks aktiebolag Bertil Waldén 1951 Svenska
10 Skyllberg - 1346, 1646, 1946 : minnesskrift Bertil Waldén 1947-1949 Svenska
11 Skyllberg D. 1, Tiden intill 1775 - 1346, 1646, 1946 Bertil Waldén 1947 Svenska
12 Skyllberg D. 2, Tiden 1775-1946 - 1346, 1646, 1946 Bertil Waldén 1949 Svenska
13 Kulturreservatet på Lars Bohms udde - fakta och framtidsperspektiv Bertil Waldén 1958 Svenska
14 Lag och rätt i Noraskoga - bidrag till kännedom om äldre tiders rättsväsen inom Nora tingslag Bertil Waldén 1973 Svenska
15-16 Engelbrektsfejden - ett femhundraårsminne (flera utgåvor) Bertil Waldén 1934 Svenska
17 Örebro S:t Nikolai församlingshem - en kortfattad historik Bertil Waldén 1962 Svenska
18 Kyrkor i Örebro härad - konsthistoriskt inventarium Erik Lundberg 1949 Svenska
19 Ödeby kyrka - Glanshammars härad, Närke band I:4 Stellan Mörner 1969 Svenska
20 Hardemo - en sockenkrönika Bertil Waldén 1955 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.