Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Birgitta Kolmodin-Hedman 55 träffar

Titel Författare År Språk
1 Katastrofmedicinska studier i Norditalien - luftutsläppet av organiska klorföreningar i Seveso, Milanoprovinsen, 10 juli 1976 Ulf G. Ahlborg 1976 Svenska
2 TCDD - en studie av olyckan i Seveso 1976 Ulf G. Ahlborg 1977 Svenska
3 Exponeringsförhållanden och symtom hos lantbrukare och lantbruksanställda som arbetar med bekämpningsmedel Kjell Andersson 1982 Svenska
4 Besvärsförekomst och försök till intervention i ångermanländsk skoindustri 1988 Svenska
5 Mikrobiologiska hälsorisker i samband med frukthantering - AMFO 1185 Göran Blomquist 1987 Svenska
6 Exponering och effektbedömning för organisk fosforförening, malathion, i växthus 1990 Svenska
7-8 Försöksverksamhet med lindanbehandling av tall- och granplantor hösten 1974 - yrkeshygieniska aspekter (flera utgåvor) 1980 Svenska
9 Luftprovtagning av bekämpningsmedel inom trädgårdsnäringen - fenitrotion, dimetoat, mevinfos, linuron, metoxuron, trifluralin Ann Gudéhn 1986 Svenska
10 Graviditetsutfall vid yrkesmässig barnkontakt - en fall-kontrollstudie Lena Hillert 1995 Svenska
11 Kognitiv terapi vid behandling av patienter med elöverkänslighet Lena Hillert 1996 Svenska
12 Arbetsmiljöinstitutets program för forskning och metodutveckling inom företagshälsovården - utredning och förslag 90 04 18 Christer Hogstedt 1990 Okänt
13 Intervjuundersökning rörande besvär i samband med användning av syntetiska pyretroider för snytbaggebekämpning 1980 Svenska
14 Hälsoundersökning av cs2-exponerad personal vid svenska rayon ab, älvenäs,vålberg B. Knave 1973 Svenska
15 Kronisk cs2-förgiftning:effekter på nervsystemet hos yrkesmässigt exponerade arbetare i svensk viskosindustri B. Knave 1973 Engelska
16 Bekämpningsmedelshantering på museer Birgitta Kolmodin-Hedman 1993 Engelska
17 Cytostatikahantering - besvärsfrekvens, frekvens systerkromatidutbyten och mutagenicitet i urinen hos olika sjukhusarbetande grupper Birgitta Kolmodin-Hedman 1981 Svenska
18 Diisocyanater - MDI - lungfysiologiska undersökningar på personal i plastindustri = Diisocyanates - MDI : lung physiology studies on personnel from plastic industry Birgitta Kolmodin-Hedman 1980 Svenska
19 Exponeringsbedömning vid hantering av organiska fosforföreningar - AMFO 1407 Birgitta Kolmodin-Hedman 1990 Svenska
20 Exponeringsbedömning vid hantering av organiska fosforföreningar - Sammanfattning Birgitta Kolmodin-Hedman 1990 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.