Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bo Bergkvist 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fastläggning och urlakning av tunga metaller i naturjordar - litteraturöversikt Bo Bergkvist 1979 Svenska
2 Lysimeterstudie av metallomsättningen i barrskogsmark - Lysimeter study of the metal circulation in coniferous soil Bo Bergkvist 1983 Svenska
3 Metal fluxes in spruce and beech forest ecosystems of South Sweden Bo Bergkvist 1986 Engelska
4 Metallkretslopp i skogsmark - slutrapport 1983-12-31 till Statens Naturvårdsverk för projektet Urlakning av tunga metaller i skogsmark Bo Bergkvist 1983 Svenska
5 Skogsklädda torvtäckta marker - kolet, klimatet och skogen 2007 Svenska
6 Så kan skogsbruket påverka - kolet, klimatet och skogen 2008 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.