Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bo Strömberg 94 träffar

Titel Författare År Språk
1 Österleden, etapp 3 - arkeologisk utredning steg 2 med upptäckt av gårdsbebyggelse från äldre järnålder : Skåne, Helsingborgs stad och kommun, RAÄ 265, dnr 421-27-2009 : arkeologisk utredning steg 2 år 2009 Thomas Andersson 2010 Svenska
2 Arkeologi längs väg E6/E20 i södra Halland D. 3, Boplatser och fossilt odlingslandskap : 1993-1996 : sträckan Kvibille-Slöinge 1998 Svenska
3 Arkeologi längs väg E6/E20 i södra Halland D. 4, Frågor om kunskapsuppbyggnad, metalltidsboplatser och keramik : 1991-1996 2000 Svenska
4 Läbared - en neolitisk boplats - arkeologisk undersökning av fornlämning 44, Frillesås socken, Halland Tore Artelius 1994 Svenska
5-6 Gustavslund - en by från äldre järnålder : Skåne, Helsingborgs stad, Husensjö 9:25 (Gustavslund), RAÄ 184 : arkeologisk undersökning 2010 (flera utgåvor) Håkan Aspeborg 2014 Svenska
7-8 Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr (flera utgåvor) 2005 Svenska
9 Gyllins trädgård - område A, D och E : Husie socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk slutundersökning 2006 Anne Carlie cop. 2007 Svenska
10 Review of SKB's interim report of SR-Can - SKI's and SSI's evaluation of SKB's up-dated methodology for safety assessment Björn Dverstorp 2005 Engelska
11 SKI's and SSI's review of SKB's safety report SR-Can Björn Dverstorp 2008 Engelska
12 SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s säkerhetsrapport SR-Can Björn Dverstorp 2008 Svenska
13 Glioneuronal tumours in childhood - Clinical picture, long-term outcome and possible new treatments Christoffer Ehrstedt 2019 Engelska
14 Long-term release of heavy metals from waste deposits at the atmosphere-geosphere interface - annual report Nils Eriksson 1996 Engelska
15 Från fält och forskning - naturgeografi vid Stockholms universitet Gunnar Hoppe 1965 Svenska
16 International Land Reclamation and Mine Drainage Conference, Third International Conference on the Abatement of Acidic Drainage, and Transport and Reactive Processes in Aquifers International Land Reclamation and Mine Drainage Conference (1994 : Pittsburgh) 1994 Engelska
17 Gravform och gravskick - två arkeologiska undersökningar i södra Älvsborg Gundela Lindman 1993 Svenska
18 Study of the consequences of secondary water radiolysis within and surrounding a defective canister Jinsong Liu 2000 Engelska
19-20 Lockarp 24:1, 42:1 och 43:1 - Lindängelund 4, Skåne, Malmö stad och kommun, Bunkeflo och Lockarps socknar, fornlämning Bunkeflo 76, 144, 146-148 och Lockarp 50 : arkeologisk undersökning 2008 & 2009 (flera utgåvor) 2014 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.