Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 298 träffar

Titel Författare År Språk
1 Und. skriftväxling hos K.Maj:t i målet mellan hof-marsalken, general-adjutanten, landshöfdingen friherre Boye och herr häradshöfdingen Pamp, rörande ett vid tingstället Hullaryd d. 28 maji 1811 förefallit uppträde 1814 Svenska
2 Forts...innef.protocoller öfver det i...Göthe hofrätt d.10 juni, 1 och 2 sept.ytterligare hållne vittnesförhör, advocat-fiscalen herr lagman Hedenstjernas...slutpåståender samt häradshöfdingen Pamps och landshöfdingen...Boyes förklaringar - m.m 1812-13 Svenska
3 Protocoller och handlingar, rörande ett emellan hofmarslaken, landshöfdingen...baron, herr Eric Johansson Boye, och Norra Wedbo härads-rätt å första rättegångsdagen af laga sommar-tinget vid Hullaryd d. 28 maji 1811 förefallit uppträde 1811 Svenska
4 Över Nissan Boije Svensson 1995 Svenska
5-6 Ta vad man vill ha - Ju mer jag ser dig (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs 1997 Svenska
7 Nyhem - Smedjegatan 4 Boije Svensson 1993 Svenska
8-9 Boije af Gennäs Los Angeles - en djupdykning i världens ytligaste stad (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs 1997 Svenska
10-11 Blodlokan (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs 2018 Svenska
12-13 Skendöda (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs 2018 Svenska
14 Verkanseld Louise Boije af Gennäs 2019 Svenska
15 Blodlokan Del 1 Louise Boije af Gennäs 2019 Svenska
16 Blodlokan Del 2 Louise Boije af Gennäs 2019 Svenska
17 Bloedspoor Louise Boije af Gennäs 2018 Nederländska
18 Schijndood Louise Boije af Gennäs 2019 Nederländska
19 Stjärnor utan svindel Louise Boije af Gennäs 1997 Svenska
20 Skrönor och släktpersoner - samlade och berättade Christer Boije af Gennäs 2017 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.