Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Britt Ajneborn 61 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473 - en stensatt väg mellan Köpetorpsgatan och Kallerstadsrondellen : Östergötland, Linköpings kommun och socken, Kallerstadsrondellen, RAÄ 473 : Dnr 422-00570-2011 Britt Ajneborn 2012 Svenska
2 Berghem 5:6 - arkeologisk utredning, etapp 2 inför byggnation av enbostadshus med garage : Skärstad socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning etapp 2 Britt Ajneborn 2006 Svenska
3 Bland rösen och stenar i Prästens hage - särskild utredning inom Prästhagsområdet inför planerat bostadsbyggande : Eksjö socken i Eksjö kommun : Jönköpings län : arkeologisk utredning Britt Ajneborn cop. 2007 Svenska
4 Bland täckdiken och kanadagäss - arkeologisk utredning, etapp 2 inför nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Kumlaby 3:15 : Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 2 Britt Ajneborn cop. 2008 Svenska
5 Boplats med utsikt - inför planerad byggnation på fastigheten Gränna 8:4, RAÄ 339 : Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Britt Ajneborn cop. 2008 Svenska
6 Boplatsen på höjden - arkeologisk för- och slutundersökning av järnåldersboplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2, Ljungarums socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Britt Ajneborn cop. 2009 Svenska
7 Boplatslämningar vid Rävsjö - RAÄ 34, 14, 17, 84, 228, 236, 237 : Rävsjö 1:1, Fågelstad 2:2 m fl : Fivelstad och Västra Stenby socknar, Motala kommun, Östergötlands län : arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Britt Ajneborn 2011 Svenska
8 Boplatslämningar vid Stora Sjögestad - Stora Sjögestad, Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning Britt Ajneborn 2010 Svenska
9 Boplatsspår och fossil åker vid väg 40 - Småland, Kalmar län, Vimmerby socken och kommun, RAÄ 30 Vimmerby, Dnr 421-00674-2011 : arkeologisk utredning, etapp 2 Britt Ajneborn 2012 Svenska
10 Den som gräver en grop åt andra- - arkeologisk utredning etapp 1, inför ny säkerhetsparkering i Klevshult : Åkers socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 1 Britt Ajneborn cop. 2008 Svenska
11 Där fåglarna häckar vid strömmande bäckar - arkeologisk utredning etapp 1, inför planerad detaljplaneprogram inom fastigheten Fåglabäck 2:1 : Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 1 Britt Ajneborn cop. 2008 Svenska
12 Där växer ett vårdträd - arkeologisk utredning inför planerad ny vägbyggnation : Forserums socken i Nässjö kommun Jönköpings län : arkeologisk utredning Britt Ajneborn cop. 2008 Svenska
13 Forserum 7:1 - särskild utredning inför planerad utbyggnad av villaområde inom fastigheten Forserum 7:1 : Forserum socken i Nässjö kommun : Jönköpings län : arkeologisk utredning Britt Ajneborn 2007 Svenska
14 Fossil åker vid Gynge 1:1 - arkeologisk förundersökning inom del av Lommaryd RAÄ 207:1 : Småland, Jönköpings län, Aneby kommun, Lommaryd socken, Gynge 1:1, fornlämning Lommaryd RAÄ 207:1 : arkeologisk förundersökning Britt Ajneborn 2014 Svenska
15 Föreda 5:8 - arkeologisk utredning, etapp 2 inför planerad utveckling av del av Föreda 5:8 som industrimark : Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 2 Britt Ajneborn cop. 2007 Svenska
16 Förundersökning i utkanten av Torvinge bytomt RAÄ 48 - Östergötland, Linköpings stad och kommun, Magnetnålen 7, Torvinge bytomt RAÄ 484 : dnr 422-04110-2011 : arkeologisk förundersökning Britt Ajneborn 2012 Svenska
17 Harbackevägen m fl, Inför omläggning av vattenledning i Kimstad - Östergötland, Norrköpings kommun, Kimstads socken, Harbackevägen m fl, RAÄ 12:1 och 258 : arkeologisk förundersökning Britt Ajneborn 2014 Svenska
18 Högalund 7:1 - arkeologisk utredning, etapp 1 inför byggnation inom del av fastigheten Högalund 7:1 : Värnamo socken Värnamo kommun : Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 1 Britt Ajneborn 2006 Svenska
19 Höreda medeltida kyrka - inför byggnation av ny samlingslokal samt schaktning för vatten- och avloppsledningar : Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Britt Ajneborn cop. 2009 Svenska
20 I kolarnas spår - arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat nytt industriområde : Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 1 Britt Ajneborn cop. 2008 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.