Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Britta Eklund 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Jag såg han och han såg jag - något om subjektsformer av personliga pronomen på objektsplats hos skolungdomar i Västerbotten Britta Eklund 1978 Svenska
2 Metodmanual för reproduktionstest med rödalgen Ceramium strictum - exponeringstid 24 timmar och total testtid 7 dagar Britta Eklund 1995 Svenska
3 Manual for the reproduction test using the marine red alga Ceramium strictum - with an exposure time of 24 hours and a total test time of 7 days Britta Eklund 1995 Engelska
4 The use of the red alga Ceramium strictum and the duckweed Lemna aequinoctialis in aquatic ecotoxicological bioassays Britta Eklund 1996 Engelska
5 Aquatic primary producers in toxicity testing - emphasis on the macroalga Ceramium strictum Britta Eklund 1998 Engelska
6 Phytoplankton, chlorophyll a and primary production on the Swedish west coast, 1969-1981 Britta Eklund 1983 Engelska
7 Growth inhibition test with the marine and brackish water macroalga Ceramium tenuicorne Britta Eklund 2004 Engelska
8 Metodmanual för tillväxthämningstest med makroalgen Ceramium tenuicorne - en vanlig alg i brackvatten och marina kustzoner Britta Eklund 2004 Svenska
9-10 Utvärdering av biologiska tester gjorda på svenska skogsindustriavlopp 2001-2007 (flera utgåvor) 2009 Svenska
11 Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) marina i Brunnsviken Britta Eklund 2012 Svenska
12 Förorening av båtuppläggningsplatser - en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner David Eklund 2012 Svenska
13 Båtägares uppfattningar om bottenbehandling, miljöfrågor och ansvarsfrågor kring båtverksamhet - enkätstudier bland båtägare i två båtklubbar i Stockholm 2007 och 2012 Maria Elfström 2014 Svenska
14-15 Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar (flera utgåvor) David Langlet 2014 Svenska
16 Sediment biotesting in the Baltic Sea: The CONTEST Project Karin Ström 2020 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.