Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: C Georg Starbäck 302 träffar

Titel Författare År Språk
1 Den historiska romanen och sanningen - historiesyn, värdestruktur och empiri i Georg Starbäcks historiska författarskap = Der historische Roman und die Wahrheit : Geschichtsauffassung, Wertstruktur und Empirie in Georg Starbäcks Verfasserschaft Christer Öhman 1991 Svenska
2 Georg Stephenson - lefnadsteckning Carl Georg Starbäck 1863 Svenska
3 Historiskt bildergalleri D. 2, Georg Stephenson af Z Carl Georg Starbäck 1863 Svenska
4-5 Små berättelser om märkeliga orter i Sverige. Liten geografisk läsebok för barn och ungdom af C. Georg Starbäck, lektor i historia vid Norrköpings högre elementärläroverk (flera utgåvor) Carl Georg Starbäck 1868 Svenska
6-7 Engelbrekt Engelbrektsson - historisk roman (flera utgåvor) Carl Georg Starbäck 1886 Svenska
8 Wasa-ätten under unionstiden Carl Georg Starbäck 1854 Svenska
9 Engelbrekt Engelbrektinpoika - kaksiosainen historiallinen romaani Carl Georg Starbäck 1898 Finska
10 Wasa-ätten under unionstiden. Academisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Carl Fr. Aug. Ljungberg af Westmanlands och Dala nation. å Gustavianska lärosalen den 2 junii 1854. p. v. t. f. m II Carl Georg Starbäck 1854 Svenska
11 Gud och guld. - novell : svenskt original Carl Georg Starbäck 1853 Svenska
12 Engelbrekt Engelbrektsson - historisk Fortælling i to Dele Carl Georg Starbäck 1895-1896 Norska
13 Nils Bosson Sture - historisk Fortælling i tre Samlinger Carl Georg Starbäck 1896-1897 Norska
14 En kardus Gefle vapen. - berättelse ur folklifvet Carl Georg Starbäck 1859 Svenska
15 Lifknektens berättelser om händelser ur Gustaf II Adolfs historia Carl Georg Starbäck 1879 Svenska
16 Svantepojken. - ett julhäfte : nr 1 : berättelse ur verkliga lifvet Carl Georg Starbäck 1860 Svenska
17 Berättelser ur svenska historien Bd 1, 1, Sagoåldern = Medeltiden, Till Kalmar-unionen Carl Georg Starbäck 1885 Svenska
18 Berättelser ur svenska historien Bd 10, Carl XIII = Carl XIV Johan Carl Georg Starbäck 1886 Svenska
19 Berättelser ur svenska historien Bd 11, Oscar I = Carl XV = Oscar II Carl Georg Starbäck 1886 Svenska
20 Berättelser ur svenska historien Bd 2, 2, Medeltiden, Kalmar-unionen Carl Georg Starbäck 1885 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.