Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carina Bramstång 39 träffar

Titel Författare År Språk
1 Garnisonens gravar i Göteborg Caroline Ahlström Arcini 2011 Svenska
2 Arkeologi i kvarteret Högvakten, Göteborg - Västra Götalands län, Göteborgs stad, kvarteret Högvakten, RAÄ 216 : arkeologisk förundersökning Carina Bramstång Plura 2011 Svenska
3 Arkeologi inom kvarteret Drejaren 3 i Falkenberg - Halland, Falkenbergs stad, kvarteret Drejaren 3, RAÄ 16 : arkeologisk förundersökning Carina Bramstång Plura 2011 Svenska
4 Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant - Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436, dnr 422-3558-2011 : arkeologisk förundersökning Carina Bramstång Plura 2012 Svenska
5 Johannebergs landeris park och trädgårdsanläggning - Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Lorensberg 22:1 och 706:41 : arkeologisk utredning Carina Bramstång Plura 2014 Svenska
6 Kolerakyrkogård i Lundby - arkeologisk förundersökning av delar av Kolerakyrkogård i Lundby församling i Göteborg : Västergötland, Göteborgs stad, Bräcke 729:19, Lundby 102:1, dnr 422-00166-2012 : arkeologisk förundersökning Carina Bramstång Plura 2012 Svenska
7 Kurtinmur, Stora Bommens bastion och Masthamnen på Packhuskajen - arkeologisk förundersökning inför tillåtlighetsprövning av Västlänkenprojektet, med rapport för georadarundersökning Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Nordstaden 702:32 med flera, Göteborg 216 Carina Bramstång Plura 2014 Svenska
8 Masthamnens bryggor från 1800-talet? - en arkeologisk förundersökning på Packhusplatsen i Göteborg. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, Nordstaden 702:32, Göteborg 216 Carina Bramstång Plura 2015 Svenska
9 Medeltida lämningar i Järnbrott - Västergötland, Västra Frölunda socken, Järnbrott 758:66 : arkeologisk utredning Carina Bramstång Plura 2011 Svenska
10 Metalltida lämningar i Järnbrott - Västergötland, Västra Frölunda socken, Järnbrott 758:66 : arkeologisk utredning Carina Bramstång Plura 2011 Svenska
11 Sandarnaboplats kring ett impediment i Järnbrott - Västergötland, Göteborgs socken, Järnbrott 758:66 med flera, dnr 422-3559-2011 : arkeologisk förundersökning Carina Bramstång Plura 2012 Svenska
12 Ett titthål i Göteborgs historia - kyrkogårdsmur och handelsbod i "titthålet" på Korsgatan i Göteborg Västra Götalands län, Göteborgs kommun och socken, inom Vallgraven 701:27, Göteborg 216:1 Carina Bramstång Plura 2014 Svenska
13 Gullbergs vallar - En kompletterande förundersökning och dokumentation av vallar på och kring Gullberget Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Gullbergsvass 703:6 och 703:4, Göteborg 135:1 Anders Kjellin 2014 Svenska
14-15 Pålad stad - berättelser om Göteborg från början till nu (flera utgåvor) Tomas Andersson 2003 Svenska
16 Arkeologi längs väg E6 i Bohuslän 1986-89 D. 6, Ackes tomt : en senmesolitisk boplats i Ödsmål, Bohuslän : arkeologiska undersökningar av fl 255, 1987-1988 1996 Svenska
17 Arkeologi inför ny lärarhögskola i Göteborg - Västergötland, Göteborgs stad, kvarteren/fastigheterna Jungfrustigen 28 och Gamla Latin 29, RAÄ 216 : arkeologisk undersökning Carina Bramstång 2005 Svenska
18-19 Bastionen Gustavus Primus - bevarade bastionsmurar inom fastigheten Kvarnholmen 2:5, RAÄ 93, Kalmar stad och kommun, Kalmar län. Dnr 422-2910-2009 : arkeologisk förundersökning (flera utgåvor) Carina Bramstång 2010 Svenska
20 Bebyggelselämningar från en av Marstrands blomstringstider - arkeologisk slutundersökning : en arkeologisk undersökning av delar av fornlämning 32, Marstrand, Kungälvs kommun, Bohuslän Carina Bramstång 1999 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.