Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Anton Pettersson 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 DLX stellarum fixarum positiones mediae ineunte anno 1830 Friedrich Wilhelm August Argelander 1835 Latin
2 15 utsigter från Lappland - (valda ur Petterssons resa i Lappland) Carl Anton Pettersson s.a. Svenska
3-4 Lappland - dess natur och folk : efter fyra somrars vandringar i bilder och text skildrade (flera utgåvor) Carl Anton Pettersson 1871 Svenska
5-7 Lappland, dess natur och folk (flera utgåvor) Carl Anton Pettersson 1988 Svenska
8 Lappland, dess natur och folk, efter fyra somrars vandringar i bilder och text skildrade Carl Anton Pettersson 1866 Svenska
9-13 Lärobok i navigations-vetenskapen (flera utgåvor) Carl Anton Pettersson 1876 Svenska
14 Lärobok i trigonometriens elementer Carl Anton Pettersson 1857 Svenska
15 Lärobok uti navigationsvetenskapen - lämpad efter fordringarna till sjöofficers- och sjökaptensexamina Carl Anton Pettersson 1853 Svenska
16 Om Göteborgs geografiska läge Carl Anton Pettersson 1858 Svenska
17 Praktisk afhandling i styrmanskonsten, Sveriges sjöfarts-idkande allmoge tillegnad - Med tabeller öfver solens declination och tidseqvationen Carl Anton Pettersson 1854 Svenska
18 Tabeller till Lärobok i navigations-vetenskapen - Efter förf.s död utg. af C. Skogman Carl Anton Pettersson 1865 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.