Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Forssell 296 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 De contactu superficierum observationes. Dissertatio, quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Carolus Adolphus Forssell ... et Andreas Alexander Berger Vermel. stip. Leijel. In audit. Gustav. die XI Febr. MDCCCXXXVII. H. p. m. s., P. II (flera utgåvor) Carl Adolf Forssell 1837 Latin
3-4 De contactu superficierum observationes. Dissertatio, quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Carolus Adolphus Forssell ... et Johannes Augustus Uddenberg Calmar. In audit. Gustav. die XI Febr. MDCCCXXXVII. H. a. m. s., P. I (flera utgåvor) Carl Adolf Forssell 1837 Latin
5 De contactu linearum disquisitio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside mag. Henrico Falck ... pro gradu philosophico p. p. auctor Carolus Adolphus Forssell Gestricio-Helsingus in audit. Gustav. die XXIX Maji MDCCCXXXIII. H. a. m. s Henrik Falck 1833 Latin
6 För att fira 25:te årsdagen af vår allernådigste konung Carl XIV Johans kröning komma tal att hållas på Gefle gymnasii sollennitets sal thorsdagen den 11 maj 1843, till hvilkas afhörande vettenskapernas beskyddare och älskare den allmänna undervisningens gynnare upplysningens samtelige vänner härmedelst inbjudas af Carl Adolf Forssell Carl Adolf Forssell 1843 Svenska
7 Vettenskapernas och den allmänna undervisningens gynnare och vänner af alla stånd inbjudas härmedelst att bevista de offentliga förrättningar, som vid Gefle gymnasium och högre lärdomsskola anställas den 3, 5, 6 och 7 juni år 1848, af Carl Adolf Forssell Carl Adolf Forssell 1848 Svenska
8 Vettenskapernas och den allmänna undervisningens gynnare och vänner inbjudas härmedelst att bevista de offentliga års-exemina vid Gefle gymnasium och högre lärdoms-skola samt högtidligheten vid rektors-ombytet i gymnasium vördsamt af Carl Adolf Forssell Carl Adolf Forssell 1843 Svenska
9 De usu, quem theologo præbet historia dogmatum, hypomnemata. Quæ ex speciali sacræ regiæ majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Carolus. Fr. Björkman ... respondente Carolo Ad. Forssell Gestricio-Helsingo. In audit. Gust. die XVII Maji MDCCCXXVIII. H. a. m. s P. III Carl Fredrik Björkman 1828 Latin
10 Festskrift till Abraham Forssell på hans sjuttioårsdag den 11 juli 1918 av tacksamma söner 1918 Svenska
11-12 Festskrift till professor Carl Forssell (flera utgåvor) 1956 Svenska
13 Beskrifning öfver Bromma socken år 1825 Carl Gustaf af Forsell, adl. 1817, förut Forssell 1829 Svenska
14 Beskrifning öfver Bromma socken år 1825./(Carl af Forsell.) Stockholm, 1829. Tryckt hos direct. Henr. A. Nordström. Carl Gustaf af Forsell, adl. 1817, förut Forssell 1829 Svenska
15 Beskrifning öfver Halmstads län eller Halland, af Carl af Forsell 1826. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1826 Carl Gustaf af Forsell, adl. 1817, förut Forssell 1826 Svenska
16 Statistiska tabeller hörande till kartan öfver södra delen af Sverige och Norrige eller Skandinavien, af Carl af Forsell. 1827. Stockholm. Tryckte hos Johan Hörberg. 4:o, 2:o Carl Gustaf af Forsell, adl. 1817, förut Forssell 1827 Svenska
17 Underrättelse om de åtgärder, som hittills blifvit vidtagne i afseende på den tilltänkta transport-inrättningen, medelst ångfartyg och forvagnar, emellan Stockholm och Göteborg. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1820.) Carl Gustaf af Forsell, adl. 1817, förut Forssell 1820 Svenska
18 Plan till en på actier grundad transport- inrättning emellan Stockholm och Göteborg, medelst tvenne ångbåtar, en på Mälarn och en på Wenern, samt forvagnar /till hvilkas inrättande ett bidrag af statsmedlen blifver att påräkna/ emellan - ångbåtarnes ömsesidiga landningsställen. Under tillförordnade öfver-ståthållaren i Stockholm ... friherre Edelcreutz's ledning och inseende föreslagen af Jac. Forsell. ... Carl af Forsell. ... Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri : 1820 Jacob Forsell 1820 Svenska
19-20 Algebra för begynnare af C. A. Forssell, Math. Lector i Gefle...Gefle, hos A. P. Landin. 1842 (flera utgåvor) Carl Adolf Forssell 1842 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.