Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Gavuzzi 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ett beaktansvärdt medel i uppfostrans tjänst - föredrag i Luleå Carl Gavuzzi 1908 Svenska
2 Handbok i kvinnlig slöjd för Norrbottens slöjdskolor Carl Gavuzzi 1902 Svenska
3 Handbok i kvinnlig slöjd och mönsterritningar för Norrbottens slöjdskolor utarb Carl Gavuzzi 1897 Svenska
4 Handbok i pedagogisk snickerislöjd för Norrbottens slöjdskolor Carl Gavuzzi 1892 Svenska
5 Husslöjden inom Norge och Finland Carl Gavuzzi 1897 Svenska
6 Om husslöjdsmagasin och permanenta slöjdutställningar Carl Gavuzzi 1904 Svenska
7 Skolslöjden inom Norrbottens län under 20 år 1882-1902 Carl Gavuzzi 1902 Svenska
8 Skolslöjden inom Norrbottens län åren 1881-1897 Carl Gavuzzi 1897 Svenska
9 Slöjden i bondhem och skola - tvenne uppsatser Carl Gavuzzi 1893 Svenska
10 Slöjdens stora betydelse och nytta för skolan och hemmet Carl Gavuzzi 1890 Svenska
11 En sund utveckling inom nordligaste Sverige - Genmäle mot hvad som rör slöjden i Norrbotten Carl Gavuzzi 1895 Svenska
12 Upplysningar angående modeller och ritningar för Norrbottens slöjdskolor Carl Gavuzzi 1895 Svenska
13 Vinterarbete vid hemmets härd - Hemslöjdsföredrag Carl Gavuzzi 1908 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.