Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Gustaf Malmström 84 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Ad historiam ecclesiæ Suecanæ ab anno MDXCIII usque ad annum MDCLXXXVI annotata, quæ ... p. p. Carolus Gust. Malmström ... et Petrus Kalling Comes Sudermanno-Nerici. In auditorio Gustav. min. d. XII Junii MDCCCXLIX. H. A. M. S., P. II (flera utgåvor) Carl Gustaf Malmström 1849 Latin
3 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Axel Theodor Pettersson af Uplands landskap på gustavianska lärosalen den 1 junii 1854 p. v. t. f. m., VI Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
4 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Ivar Thorsten Ruus af Stockholms landskap stip. Reg. På gustavianska lärosalen den 13 Maji 1854 p. v. t. e. m., I Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
5-6 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Carl Herman Bågenholm af Wermlands landskap på gustavianska lärosalen den 16 Maji 1854 p. v. t. e. m., III (flera utgåvor) Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
7 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Lars August Holmlin af Södermanlands och Nerikes landskap, V. D. M. på gustavianska lärosalen den 31 Maji 1854 p. v. t. e. m., V Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
8-9 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Adam Ljung af Wermlands på gustavianska lärosalen den 16 Maji 1854 p. v. t. f. m., II (flera utgåvor) Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
10 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af Mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Leopold Collinder af Upplands landskap på gustavianska lärosalen den 24 Maji 1854 p. v. t. f. m., IV Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
11 Handlingar rörande öfversten C. O. Lagercrantz och finska kriget 1741 och 1742. Med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse utgifne af Mag. Carl Gust. Malmström ... och Frans Wilhelm Häggström af Norrlands landskap stip. Auren. På gustavianska lärosalen den 24 mars 1854 p. v. t. f. m., III Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
12 Handlingar rörande öfversten C. O. Lagercrantz och finska kriget 1741 och 1742. Med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse utgifne af Mag. Carl Gust. Malmström ... och Anders Tynell af Westmanlands och Dala landskap stip. Grönvall. På gustavianska lärosalen den 22 mars 1854 p. v. t. e. m., II Carl Gustaf Malmström 1854 Svenska
13 Sveriges politiska historia från konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772 Carl Gustaf Malmström 1893-1901 Svenska
14 Sâvitrî, en episod ur den indiska epopéen Mahâ-bhârata. Från sanskrit-texten metriskt öfversatt jemte inledning och anmärkningar. Med vidtberömda philos. facultetens tillstånd till offentlig granskning framställd af mag. Carl Fredrik Bergstedt ... och Carl Gustaf Malmström af Södermanlands och Nerikes nation på gustavianska auditorium den 24 april 1844 p. v. t. f. m 5 delen Carl Fredrik Bergstedt 1844 Svenska
15 Bidrag till Sverges medeltidshistoria tillegnade C.G. Malmström den 2 november 1902 av Historiska seminariet vid Upsala universitet 1902 Svenska
16 Ad historiam ecclesiæ Suecanæ, temporibus a concilio Upsal. proximis, annotata, quæ venia ampliss. facult. philos. Upsal. præside mag. Frederico Ferdin. Carlson ... pro gradu philosophico p. p. auctor Carolus Gustavus Malmström Suderm. Neric. In audit. Gustav. min d. XIX Apr. MDCCCXLVIII h. a. m. s Fredrik Ferdinand Carlson 1848 Latin
17 Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 1854 Franska
18 Historiska studier - festskrift tillägnad Carl Gustaf Malmström den 2 november 1897 1897 Svenska
19 Ad historiam ecclesiæ Suecanæ ab anno MDXCIII usque ad annum MDCLXXXVI annotata, quæ ... p. p. Carolus Gust. Malmström ... et Augustus Fredericus Ramström stip. Falzburg. Sudermanno-Nericii. In auditorio Gustav. min. d. VI Junii MDCCCXLIX. H. A. M. S P. I Carl Gustaf Malmström 1849 Latin
20 Ad historiam ecclesiæ Suecanæ ab anno MDXCIII usque ad annum MDCLXXXVI annotata, quæ ... p. p. Carolus Gust. Malmström ... et Petrus Holmér Smolandus. In auditorio Gustav. min. d. XII Junii MDCCCXLIX. H. A. M. S P. III Carl Gustaf Malmström 1849 Latin

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.