Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Gustaf Zetterlund 61 träffar

Titel Författare År Språk
1 Afhandlingar, föredrag och anföranden rörande växt- och frö-odling m.m Allmänna nordiska frökongressen Sundsvall : 1882 1884 Svenska
2 Director C. G. Zetterlunds, Vorstandes der Chemischen Station und Samencontrol-Anstalt zu Örebro, Thätigkeit für und Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn und Norwegen 1870-1889 1889 Svenska
3 Förhandlingarna vid andra allmänna nordiska frökongressen 17-19 juli 1882, hållen i samband med allmänna norrländska industri- och landtbruks-utställningen i Sundsvall samt berättelse om den derstädes 17 juli - 14 aug. anordnade allmänna nordiska fröutställningen Allmänna nordiska frökongressen Sundsvall : 1882) 1884 Svenska
4 Förhandlingarna vid andra allmänna nordiska frökongressen 17-19 juli 1882, hållen i samband med allmänna norrländska industri- och landtbruks-utställningen i Sundsvall samt berättelse om den derstädes 17 juli - 14 aug. anordnade allmänna nordiska fröutställningen, Katalog öfver allmänna nordiska fröutställningen i Sundsvall 17 juli - 6 augusti 1882 Allmänna nordiska frökongressen Sundsvall : 1882) 1882 Svenska
5-6 C.A. Hagendahls utsädesfrö- och spannmåls-handel i Örebro - prof å under året undersökta och försålda frö- och spannmåls-partier utställda vid åttonde allmänna Finska Landtbruksmötet i Åbo 23-28 augusti 1881 (flera utgåvor) Carl Adolf Hagendahl 1881 Svenska
7 Afhandlingar, föredrag och anföranden rörande växt- och frö-odling m.m - åren 1867-1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
8 Anförande vid sextonde allmänna svenska landtbruksmötet i Sthlm 1886 vid behandlingen af programmets 6:e öfverläggningsämne Carl Gustaf Zetterlund 1886 Svenska
9 Berättelse öfver verksamheten vi kemiska och frökontroll-stationen i Örebro för år 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1883 Svenska
10 Björkviks gods vid Höfversby i Östergötland (förvaltare: inspektor J. Arén) - utställning af frö och spannmål samt växter i strå och plantor vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundvall 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
11 Director C.G.Zetterlunds, Vorstandes der chemischen Station und Samencontrol-Anstalt zu Örebro, Thätigkeit für und Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn und Norwegen 1870-1889 Carl Gustaf Zetterlund 1889 Tyska
12 Einige Bemerkungen und Erläuterungen in Bezug auf die Entstehung der chemischen und Samencontrol-Stationen in Schweden Carl Gustaf Zetterlund 1883 Tyska
13 Ekströms och Forssbergs skogsfröhandel i Örebro - utställning af skogsfrö vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundsvall 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
14 Elfsborgs läns norra fröodlings-förenings utställning af undersökt maltkorn vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundvall 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
15 Emil Nyqvists utsädesfrö- och spannmåls-handels i Helsingfors (Finland) utställning af spannmål, frö, instruktiva samlingar af odlade växters, ogräs- och andra växters frön samt modell till torkria m.m - vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundsvall 17 juli-6 augusti 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
16 Enskilda omkostnader, som för frö-och utsädes-,humle och potatisodlingens höjande i Sverige samt för spridande af kännedom i utlandet om det nordiska fröets och utsädets beskaffenhet under åren 1867-1886 blifvit gjorda Carl Gustaf Zetterlund 1887 Svenska
17 Island - enkefru Gudrun Gudjohnsens i Reykjavik utställning af frö och potatis vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundvall 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
18 Journal vid ..... bränneri Carl Gustaf Zetterlund 1871 Svenska
19 Landshöfdingen och kommendören m.m. Herr D:r Axel Bergströms i Örebro utställning af köksväxter vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundsvall 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska
20 Landshöfdingen och kommendören m.m. Herr D:r Axel Bergströms i Örebro utställning af potatis vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundsvall 1882 Carl Gustaf Zetterlund 1882 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.