Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Henrik Alopæus 4 träffar

Titel Författare År Språk
1 Historik öfver abnormskoleväsendet i Finland Carl Henrik Alopæus 1889 Svenska
2 Kort handledning till döfstummas uppfostran och undervisning i hemmen Carl Henrik Alopæus 1866 Svenska
3 Neuwoja sokeitten lasten kotoiseen hoitoon, kaswatukseen ja opetukseen = - Winkar, angående blinda barns wård, uppfostran och underwisning i hemmen Carl Henrik Alopæus 1880 Svenska
4 C-H-A-, biskop i Borgå i Finland - Efter en minnesteckning af G.O.T. Nordström samt en dödsruna af H. Råbergh jemte utdrag af den hädangångnes bref till nära stående vänner. 1893 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.