Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Henrik Bergstrand 91 träffar

Titel Författare År Språk
1 Afhandlingar uti allmän chirurgi. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Alfred Billberg af Stockholms landskap. Och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium den 24 februari 1849 p. v. t. f. m., 2 Carl Henrik Bergstrand 1849 Svenska
2 Afhandlingar uti allmän chirurgi. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Pehr Henrik Fredrik Græve af Uplands landskap. Och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium den 27 maj 1848 p. v. t. f. m., 1 Carl Henrik Bergstrand 1849 Svenska
3 Bidrag till ögonläkekonstens historia. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Otto Edvard Åhlström af Södermanlands och Nerikes landskap, riksstat. stip. på medicinska auditorium d. 11 april 1849 p. v. t. f. m., Delen II Carl Henrik Bergstrand 1849 Svenska
4 Bidrag till ögonläkekonstens historia. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Nils Dahlman af Vermlands landskap på medicinska auditorium d. 11 april 1849 p. v. t. f. m., Delen I Carl Henrik Bergstrand 1849 Svenska
5 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af John Hjorth af Stockholms nation, och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 15 mars 1843 p. v. t. e. m., 4 Carl Henrik Bergstrand 1843 Svenska
6 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... utgifven af Johan Albert Hedenström af Östgötha landskap, och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 10 maj 1843 p. v. t. f. m., 5 Carl Henrik Bergstrand 1843 Svenska
7 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Anders Gudmund Wikblad af Östgötha nation ... och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 14 dec. 1844 p. v. t. f. m., 11 Carl Henrik Bergstrand 1843 Svenska
8 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Pehr Johan Lithander af Westgötha landskap Jungbladiansk stipendiat. och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 14 dec. 1842 ... 2 Carl Henrik Bergstrand 1847 Svenska
9 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Elias Ekeroth af Östgötha nation och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 12 februari 1845 p. v. t. f. m., 12 Carl Henrik Bergstrand 1845 Svenska
10 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Rinman af Uplands nation, Bobergsk stip. och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 21 maj 1845 p. v. t. f. m., 17 Carl Henrik Bergstrand 1845 Svenska
11 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Alfred Küsel af Gestr. och Helsinge landskap. Och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 13 december 1845 p. v. t. f. m., 20 Carl Henrik Bergstrand 1845 Svenska
12 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Wilhelm Magn. Nordenström af Norrl. landskap och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 10 juni 1846 p. v. t. e. m., 22 Carl Henrik Bergstrand 1846 Svenska
13 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Johan Abraham Lagerträd af Gestr. och Helsinge landskap. Och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 6 juni 1846 p. v. t. e. m., 21 Carl Henrik Bergstrand 1846 Svenska
14 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Gustaf Lundquist Södermanl. Palmbergsk stip. och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 8 mars 1845 p. v. t. f. m., 14 Carl Henrik Bergstrand 1845 Svenska
15 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Johan Fredrik Ihrman af Vestmanlands och Dala landskap. Och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 8 mars 1848 p. v. t. e. m., 27 Carl Henrik Bergstrand 1848 Svenska
16 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Gustaf Böttiger af Vestm. och Dala nation Stjernecreutz stip. och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 26 mars 1845 p. v. t. f. m., 15 Carl Henrik Bergstrand 1845 Svenska
17 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Mauritz Hellström af Uplands och Roslags nation och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 12 juni 1844 p. v. t. f. m., 10 Carl Henrik Bergstrand 1844 Svenska
18 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Jacob Johannes Lindhagen af Östgötha landskap, och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 16 mars 1844 p. v. t. f. m., 7 Carl Henrik Bergstrand 1844 Svenska
19 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Nils Gabriel Forling af Östgötha landskap, och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 16 mars 1844 p. v. t. e. m., 8 Carl Henrik Bergstrand 1844 Svenska
20 Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Daniel Edvard Bergius af Södermanlands och Nerikes landskap och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 5 dec. 1846 p. v. t. e. m., 23 Carl Henrik Bergstrand 1846 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.