Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Israel Hallman 46 träffar

Titel Författare År Språk
1 Samlade skrifter Carl Israel Hallman 1853 Svenska
2 Samlade skrifter D. 1 Carl Israel Hallman 1853 Svenska
3 Samlade skrifter D. 2 Carl Israel Hallman 1853 Svenska
4 La desertrice eller Rymmerskan, farce, bestående af tolf scener, dels i action, dels i relation: blott för at läsas af dem som roa sig at läsa. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1786 Gustav, III, kung av Sverige 1786 Svenska
5 Tilfälle gör tiufven. Divertissement i en act med vaudeviller. Ärnad at upföras för första gången på hennes kongl. höghets hertiginnans födelse-dag, den 22 martii 1783; men ej upförd förrän d. 8 april samma år på Ulricsdal, i deras majestäters - och den kongl. famillens öfvervaro. =Anon=. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, 1783 Carl Israel Hallman 1783 Svenska
6 Tilfälle gör tiufven, divertissement i en act med vaudeviller. Ärnad at upföras för första gången på hennes kongl. höghets hertiginnans födelse-dag, men ej upförd förrän d. 8 april samma år på Ulricsdal, i deras majestäters och den kongl - familiens öfvervaro. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1783 Carl Israel Hallman 1783 Svenska
7 Tillfälle gör tjufven. Divertissement i en act med vaudeviller. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1812 Carl Israel Hallman 1812 Svenska
8 Tillfället gör tjufven. Divertissement i en akt med vaudeviller./( Arktit .: "Hallmans skrifter".) (Stockholm, 1819, hos A.M. Strinnholm.) Carl Israel Hallman 1819 Svenska
9 Casper och Dorotea, heroisk Djurgårds ballet. I tre acter, parodie. =Anon=. Stockholm, hos directeuren Carl G. Ulf, och säljes i dess boklåda på Stora Nygatan i huset n.o 130. (Stockholm, tryckt hos Lars Kumblin, 1775.) Carl Israel Hallman 1775 Svenska
10 Donnerpamp, comedie uti en act, blandad med sång, samt intermede. C.I. Hallman Carl Israel Hallman 1782 Svenska
11 Finkel, eller Det underjordiska bränvins-bränneriet. Comedie, uti tre öpningar, blandad med sång. Anon. Stockholm, tryckt hos Lars Kumblins enka. 1776 Carl Israel Hallman 1776 Svenska
12 Finkels parentations-act - Prologue til comedien, kallad Det underjordiska bränwins-bränneriet. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1777 Carl Israel Hallman 1777 Svenska
13 Petis och Telée. Comedie i trenne acter, blandad med sång. C.I. Hallman Carl Israel Hallman 1779 Svenska
14 Skeppar Rolf. Skåde-spel uti 3 acter, med divertiszementer emellan acterne. Parodie. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Lars Kumblins enka, 1778 Carl Israel Hallman 1778 Svenska
15 Åminnelse-tal öfver controlleuren vid stadsens stora skeps-varf, hr Henric Thunius, hållit uti samfundet A. B. den 6 februarii 1787. Af C. I. H. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1787 Carl Israel Hallman 1787 Svenska
16 Åminnelse-tal öfver framledne presidenten uti k.m. och riksens Åbo hofrätt ... Axel Gabr. Leyonhufwud. Hållit uti samfundet A.B. den 2 febr. 1790 af C.J.H. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1790 Carl Israel Hallman 1790 Svenska
17 Ode öfwer Zephis och parodie däröfwer. =Anon=. Tryckt i Örebro, år 1768. Johan Lindh. Gustaf Philip Creutz 1768 Svenska
18 Elegie . Advocaten Finkel. =(Rubr.) Anon=. (Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, 1773.) Carl Israel Hallman 1773 Svenska
19 Plägning, til Casper och Dorotea, eller Corporal Ölbom, parodie. Af samma autor. Stockholm, tryckt hos Lars Kumblin, 1775 Carl Israel Hallman 1775 Svenska
20 Plägning, til Casper och Dorotea, eller Corporal Ölbom, parodie. Af samma autor. Andra upplagan. Stockholm, tryckt hos Lars Kumblin, 1775 Carl Israel Hallman 1775 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.