Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Magnus Ekman 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 Florilegium evangelicum, continens dispositiones textuales concionum anniversariarum, in dies festos & dominicos: per themata specialia, convenientibus exordiis illustrata &c. Pro mensura doni Christi, studiose collectum a Carolo Magno - Ekman. ... =(Rubr.)=/(Carl Magnus Ekman.) =S. impr.= Carl Magnus Ekman 1770 Svenska
2 Florilegium evangelicum &c. pars II:da. =(Rubr.)=/(Carl Magnus Ekman.) =S. impr.= Carl Magnus Ekman 1770 Svenska
3 Guds nåd wår tröst. Af psalmen 119. v. 76. när kyrkoherden wid Wästra Tollsta församling ... Samuel Hjertstedt, /som efter en berömlig wandel i 66 år och 6 dagar, saligen afsomnade den 31 decemb. 1775,/ den 11 januarii 1776 med anständig - heder befordrades til sitt hwilorum i Wästra Tollsta kyrka, förestäld af Carl Magnus Ekman ... Linköping, tryckt hos Biörckegrens enka Carl Magnus Ekman 1776 Svenska
4 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium, anni 1758 homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Carl Magnus Ekman 1758 Latin
5 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium, anni 1758 homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Del 1, Pars prior Carl Magnus Ekman 1758 Latin
6 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium, anni 1758 homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Del 2, Pars posterior Carl Magnus Ekman 1758 Latin
7 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1759 homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Carl Magnus Ekman 1759 Latin
8 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1759 homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Del 1, Pars prior Carl Magnus Ekman 1759 Latin
9 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1759 homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Del 2, Pars posterior Carl Magnus Ekman 1759 Latin
10 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1760, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Carl Magnus Ekman 1760 Latin
11 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1760, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Del 1, Pars prior Carl Magnus Ekman 1760 Latin
12 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1760, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman Del 2, Pars posterior Carl Magnus Ekman 1760 Latin
13 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1761, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis. =1-2. 1761= Carl Magnus Ekman 1761 Latin
14 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1761, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis. =1-2. 1761= Del 1, Pars prior. S. 185-216 Carl Magnus Ekman 1761 Okänt
15 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1761, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis. =1-2. 1761= Del 2, Pars posterior. S. 217-252 Carl Magnus Ekman 1761 Okänt
16 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1762, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis. =1-2. 1762= Carl Magnus Ekman 1762 Latin
17 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1762, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis. =1-2. 1762= Del 1, Pars prior. S. 253-284 Carl Magnus Ekman 1762 Okänt
18 Textus sacri dierum poenitentiæ, gratiarum & precum solennium anni 1762, homileticè explicati, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis. =1-2. 1762= Del 2, Pars posterior. S. 285-316 Carl Magnus Ekman 1762 Okänt
19 Coelum in terra: h.e. Evangelium Matth. XVII: vers. 1-8. De transformatione Christi in monte sancto: I. Per themata specialia ex singulis versibus a) convenientibus exordiis illustrata: b) ex historia evangelistarum harmonice explicata - c) et ad usus inde fluentes applicata. II. Per dispositiones generales in totum textum, ex verbo Dei, variisque auctoribus, pro mensurâ doni Christi, homileticè explicatum, a Carolo Magno Ekman ... Lincopiæ, typis Biörckegrenianis anno : 1760 Carl Magnus Ekman 1760 Latin
20 Epistel-bok, innehållande 76 betrachtelser, öfwer alla söndagars och högtiders epistlar, i så måtto, at 1.) Textens förnemsta innehåll korteligen anföres. 2.) Ett utwaldt bibliskt språk til grund lägges, och förklares. 3.) Sjelfwa betrachtelsen - hänledes af textens förklaring, och lämpes til menniskjans inwertes själa- tilstånd: synnerligen til upwäckelse utur säkerhet, så ock til rättelse ifrån irriga meningar, både i läran och i lefwernet. 4.) The bibliska språk, hwilka nog : miszbrukas, warda granneligen förklarade. Gudi til äro, efter biskopens ... Andr. Ol. Rhyzelii åstundan och anmodan, sammanskrifwen, med register försedd, och med egen bekostnad uplagd, af Carl Magn. Ekman. ... Norrköping, tryckt af : Johan Edman, år 1756 Carl Magnus Ekman 1756 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.