Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Olof Delldén 83 träffar

Titel Författare År Språk
1 Juris in patria exsecutivi lineamenta quae venia consultiss. facult. jurid. Ups. p. p. Carolus Olavus Dellden ... et Carolus Torst. Örtenblad Vermelandus in audit. Gustav. die IX Maji MDCCCXXXVIII. h. a. m. s., P. I Carl Olof Delldén 1838 Latin
2 Theoria exceptionum, ex cap. XVI. tit. de judiciis. Quam speciali s:æ reg. maj:s venia & consensu consultiss. fac. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus Ol. Delldén ... et Ericus Hultin Bothn. P. I. In audit. Gust. die V April. MDCCCXXVI. H. a. m. s Carl Olof Delldén 1826 Latin
3 Om kyrko-tukt. Academisk afhandling i kyrko-lagfarenheten ... utgifven af Carl Ol. Delldén ... och Nils August Wilander Stieglersk stipendiat af Stockholms nation ... till allmänt ompröfvande framstäld i Gustavianska lärosalen d. 14:de junii 1834 ..., 4:dje d Carl Olof Delldén 1834 Svenska
4 Anmärkningar vid förslaget till allmän civil lag, med vidtlagfarne juridiska facultetens tillstånd utgifne af Carl Ol. Delldén ... och Gustaf Clemens Hebbe af Söderm. och Ner. landskap till allmän granskning framstälde i gustavianska lärosalen d. 15 junii 1829 p. v. t. f. m. i fl. byggn. B Carl Olof Delldén 1829 Svenska
5 Granskning af förslaget till kyrko-lag och ordning ... utgifven af Carl Ol. Delldén ... Gustaf Östberg Götheb. till allmänt ompröfvande framstäld i oeconomiska lärosalen d. 22 Maji 1830 .. Carl Olof Delldén 1830 Svenska
6 Juris in patria exsecutivi lineamenta quae venia consultiss. facult. jurid. Ups. p. p. Carolus Olavus Delldén ... et Andreas Augustus Holmertz Gothoburgensis in audit. Gustav. die IX Maji MDCCCXXXVIII. h. p. m. s., P. II Carl Olof Delldén 1838 Latin
7 Om folk-rättens princip. Akademisk afhandling ... utgifven af Carl Olof Delldén, Phil. och J.U. Doctor ... och Joh. Christoph. Löfvenberg, Gottl. På gustavianska lärosalen d. 14 oct. 1843 ..., I Carl Olof Delldén 1843 Svenska
8 Om folk-rättens princip. Akademisk afhandling ... utgifven af Carl Olof Delldén, Phil. och J.U. Doctor ... och Hans Peter Gustafson, Kongl Stipend. Gottl. På gustavianska lärosalen d. 14 oct. 1843 ..., II Carl Olof Delldén 1843 Svenska
9 De divisione jurium ex jure patrio et Romano specimen academicum, quod speciali s:æ reg. majestatis venia et consensu consultiss. facult. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus. Ol. Delldén ... respondente Jona Sellén Medelpado-Jemtlando. P. IV. In auditorio. Gust. die XXVI Maji MDCCCXXIV. H. a. m. s Carl Olof Delldén 1824 Latin
10 Dissertatio academica notionem juris, quæ Fichtio originem debet, examinatura. Cujus particulam secundam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. Carolus Ol. Delldén ... et Abrahamus Berg Bothniensis. In audit. Gustav. die VII Novemb. MDCCCXXI. h. a. m. s Carl Olof Delldén 1821 Latin
11 De divisione jurium ex jure patrio et Romano specimen academicum, quod speciali s:æ reg. majestatis venia et consensu consultiss. facult. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus. Ol. Delldén ... respondente Johanne Gustavo Lundberg Stockholm. P. III. In audit. Gust. die XXI Aprilis MDCCCXXIV. H. a. m. s Carl Olof Delldén 1824 Latin
12 De divisione jurium ex jure patrio et Romano specimen academicum, quod speciali s:æ reg. majestatis venia et consensu consultiss. facult. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus. Ol. Delldén ... respondente Joh. Ax. Orstadio Med. Jemtl. P. I. In audit. Gust. die XVII Aprilis MDCCCXXIV. h. a. m. s Carl Olof Delldén 1824 Latin
13 Om kyrko-tukt. Academisk afhandling i kyrko-lagfarenheten ... utgifven af Carl Ol. Delldén ... och Er. Leonhard Eneroth Norrlänning ... till allmänt ompröfvande framstäld i Gustavianska lärosalen d. 14:de junii 1834 ..., 3:dje d Carl Olof Delldén 1834 Svenska
14 De dualismo Platonis disquisitio quam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Carolus Ol. Delldén ... et E. P. Hultén stip. Med. theol. Calm. P. II. In audit. Gust. die VIII Novembris MDCCCXXIII. h. p. m. s Carl Olof Delldén 1823 Latin
15 De homicidio et vulneratione, quæ culpa committuntur, dissertatio, quam venia consultiss. fac. jurid. Upsal. p. p. doct. Carolus. Ol. Delldén ... et Ericus Magnus Grenholm stip. Bylund. Norrlandus. In auditorio Gustav. die XXVIII Maji MDCCCXLII h. a. m. s Carl Olof Delldén 1842 Latin
16 De dualismo Platonis disquisitio quam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Carolus Ol. Delldén ... et N. H. Selander Bothn. P. III. In audit. Gust. die X Decembris MDCCCXXIII. h. a. m. s Carl Olof Delldén 1823 Latin
17 Theoria exceptionum, ex cap. XVI. tit. de judiciis quam speciali s:æ reg. maj:s venia & consensu consultiss. fac. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus Ol. Delldén ... et Jacobus Grahn Bothn. P. II. In audit. Gust. die V April. MDCCCXXVI. H. p. m. s Carl Olof Delldén 1826 Latin
18 De dualismo Platonis disquisitio quam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Carolus Ol. Delldén ... et Petrus Stjernberg a sacris, Medelpado-Jemtlandus. P. I. In audit. Gust. die VIII Novembris MDCCCXXIII. h. a. m. s Carl Olof Delldén 1823 Latin
19 Dissertatio academica notionem juris, quæ Fichtio originem debet, examinatura. Cujus particulam tertiam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. Carolus Ol. Delldén ... et Henricus Jacobus Berlin stip. reg. Bothniensis. In audit. Gustav. die X Decemb. MDCCCXXI. h. a. m. s Carl Olof Delldén 1821 Latin
20 De divisione jurium ex jure patrio et Romano specimen academicum, quod speciali s:æ reg. majestatis venia et consensu consultiss. facult. jurid. Upsal. p. p. mag. Carolus. Ol. Delldén ... respondente Andrea Brattström Vermelando. P. II. In audit. Gust. die XVII Aprilis MDCCCXXIV. H. p. m. s Carl Olof Delldén 1824 Latin

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.