Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Peter Thunberg 742 träffar

Titel Författare År Språk
1 Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen omtalas. Andra delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Carl Jacob Wettergren af Östgötha landskap ... och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 17 nov. 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
2 Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen omtalas. Första delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Erik Henrik Eriksson af Östgötha landskap ... och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 14 nov. 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
3 Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen omtalas. Tredje delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Fredrik Wennberg af GestricioHelsinge landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 5 dec. 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
4 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Andra delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tillstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af S.N. Selldén ... af Wermelands landskap, och till granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 7 dec. 1825 Carl Peter Thunberg 1825 Svenska
5 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Femte delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af C. H. Jentzen af Stockholms landskap, och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 28 oct. 1826 Carl Peter Thunberg 1826 Svenska
6 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Fjerde delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af G. M. Florman af Stockholms landskap, och till granskning framställd uti Botan. lectionssalen d. 25 oct. 1826 Carl Peter Thunberg 1826 Svenska
7 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Första delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tillstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af N. G. Höglander, af Calmare landskap, och till granskning framställd uti Botan. lectionssalen d. 25 nov. 1825 Carl Peter Thunberg 1825 Svenska
8 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Nionde delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af G. A. Landgren ... af Westgötha landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 7 april 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
9 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Sjette delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af C. U. Sondén ... af Östgötha landskap, och till granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 8 nov. 1826 Carl Peter Thunberg 1826 Svenska
10 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Sjunde delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Samuel Jahnson, W.G. och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 6 dec. 1826 Carl Peter Thunberg 1826 Svenska
11 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Tredje delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Olof Fornander... af Calmare landskap, och till granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 12 dec. 1825 Carl Peter Thunberg 1825 Svenska
12 Afhandling om de djur, som i Bibelen omtalas. Åttonde delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af C.A. Hörner af Stockholms landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 12 decemb. 1826 Carl Peter Thunberg 1826 Svenska
13 Afhandling om de foglar, som i Bibelen omtalas. Andra delen. Med Medicinska Facultetens tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af L. A. Wadell af Smålands landskap och til granskning framstäld uti Botan. lections-salen d. 12 maj 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
14 Afhandling om de foglar, som i Bibelen omtalas. Första delen, med Medicinska Facultetens tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af O. H. V. Eklundh af Smålands landskap och til granskning framstäld uti Botan. lections-salen d. 5 maj 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
15 Afhandling om de foglar, som i Bibelen omtalas. Tredje delen. Med Medicinska Facultetens tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Josef Nordlund, af Smålands landskap, och til granskning framstäld uti Botan. lections-salen d. 19 maj 1827 Carl Peter Thunberg 1827 Svenska
16 Afhandling om de insekter och mask-kräk, som i Bibelen omtalas. Fjerde delen. Med medicinska facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af J. W. Bråwik af Uplands landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionsalen d. 16 april 1828., D. 4 Carl Peter Thunberg 1828 Svenska
17 Afhandling om de insekter och mask-kräk, som i Bibelen omtalas. Första delen. Med medicinska facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af J. B. J. Zethræus af Stockholms landskap, och til granskning framstäld uti botan. lectionssalen d. 15 mars 1828., D. 1 Carl Peter Thunberg 1828 Svenska
18 Afhandling om de insekter och mask-kräk, som i bibelen omtalas. Tredje delen. Med medicinska facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Bernhard Hasselrot af Vestgötha landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionsalen d. 26 mars 1828., D. 3 Carl Peter Thunberg 1828 Svenska
19 Afhandling om de wäxter, som i Bibelen omtalas. Andra delen. Med Medicinska facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af August Aurell af Vestgötha landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 26 april 1828 Carl Peter Thunberg 1828 Svenska
20 Afhandling om de wäxter, som i Bibelen omtalas. Femte delen. Med Medicinska facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Axel Höjer af Uplands landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 4 junii 1828 Carl Peter Thunberg 1828 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.