Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Wilhelm Strang 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kort utkast til historien om prakten i Sverige, första delen, med juridiska facultetens samtycke under ädel och vidtlagfarne herrens, Herr Anders Berchs ... inseende, wid Kongl. Högskolan i Upsala ... utgifwit af Carl Wilhelm Strang, Westmanlænning. I större Carolinska lärosalen på wanlig tid. den 25 junii MDCCLIV Anders Berch 1754 Svenska
2 Dissertatio de officiis erga peregrinantes, quam, ... præside, ... Johanne Ihre, ... in auditor. Gustav. d. IX. Maji, MDCCLVIII. H. A. M. S. pro gradu, publice ventilandam sistit Carolus Wilh. Strang. Vestmannus Johan Ihre 1758 Latin
3 Jesu utgjutne blods ropande röst, förestäld i högmäszo predikan, på långfredagen år 1781: under hans kongl. maj:ts höga närwaro i kongl. slotts-kyrkan; jämte et tal til församlingens ungdom, som då första gången begick herrans heliga - nattward, af Carl Wilhelm Strang. ... Andra uplagan. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet, 1794 Carl Wilhelm Strang 1794 Svenska
4 Jesu utgutne blods ropande röst, förestäld i högmässo predikan, på långfredagen år 1781: under hans kongl. maj:ts höga närwaro i kongl. slåtts-kyrkan; jämte et tal til församlingens ungdom, som då första gången begick herrans heliga - nattward, af Carl Wilhelm Strang. ... Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1782 Carl Wilhelm Strang 1782 Svenska
5 Minnes-skrift, öfver för detta vice-borgmästaren i Kjöping, ädle och högagtade herren, Abraham von Werdt, som lemnade detta jordiska den 2 october 1755, och den 23 i samma månad befordrades til sin hwilokamar Carl Wilhelm Strang 1755 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.