Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Wilhelm von Sydow 53 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fionns äventyr - och andra irländska sagor 1963 Svenska
2 Ortnamnsundersökningarnas organisationsfråga Herman Geijer 1924 Svenska
3 Wärend och wirdarne - ett försök i svensk ethnologi Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1921-1922 Svenska
4-5 Wärend och wirdarne D. 1 - ett försök i svensk ethnologi (flera utgåvor) Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1921 Svenska
6-7 Wärend och wirdarne D. 2 - ett försök i svensk ethnologi (flera utgåvor) Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 1922 Svenska
8 Nordisk kultur 9. A, Folkevisor - samlingsverk 1931 Flerspråkigt verk
9 Nordiskt folkminne - studier tillägnade C. W.von Sydow 21/12 1928 1928 Svenska
10 Svenska kulturbilder ... Sjätte bandet del XI och XII D. 12 1932 Svenska
11 Ad astra 1904 11/6 1929 - Under medverkan av logens redaktionskommitté ... utarb : En återblick på Druidorden och ordens införande i Sverige Carl Wilhelm von Sydow 1929 Svenska
12 Beowulfskalden och nordisk tradition Carl Wilhelm von Sydow s.a Svenska
13 Eduard Hoffman-Krayer - 5/12 1864 - 28/11 1936 Carl Wilhelm von Sydow 1943 Svenska
14 Folkminnena och deras insamling - råd och anvisningar av C.W. von Sydow Carl Wilhelm von Sydow 1915 Svenska
15 Folkminnesforskningens uppkomst och utveckling Carl Wilhelm von Sydow 1944 Svenska
16-17 Gammal och ny traditionsforskning (flera utgåvor) Carl Wilhelm von Sydow 1942 Svenska
18 Geography and folk-tale ecotypes Carl Wilhelm von Sydow 1934 Engelska
19 God afton om I hemma är! - en studie över de nordiska majvisorna Carl Wilhelm von Sydow 1917 Svenska
20 Gunnar Olof Hyltén-Cavallius - några ord med anledning av 100-årsminnet Carl Wilhelm von Sydow 1918 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.