Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Yngve Sahlin 71 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Har Hegel öfvervunnit dualismen? Academisk afhandling, hvars andra del med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Carl Yngve Sahlin och Claes David Lindblad af Östgötha nation. Stiegl.stip. å Gustavianska lärosalen d. 23 mars 1853. p. v. t. f. m., 2 (flera utgåvor) Carl Yngve Sahlin 1853 Svenska
3-4 Har Hegel öfvervunnit dualismen? Academisk afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Carl Yngve Sahlin och Frans Oscar Kjerrström af Södermanlands och Nerikes nation. å Gustavianska lärosalen d. 18 maj 1853. p. v. t. f. m., 3 (flera utgåvor) Carl Yngve Sahlin 1853 Svenska
5 Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Carl Yngve Sahlin af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den 12 nov. 1845 IV Elias August Carlsten 1845 Svenska
6-7 Inbjudningsskrifter till de högtidligheter hvarmed trehundraårsminnet af Upsala möte kommer att firas i Upsala den 5-7 september 1893 (flera utgåvor) 1893 Svenska
8 Svenskt tänkande eller indiskt? - vidräkning med en ny förkunnelse Hjalmar Kylén 1910 Svenska
9 Har Hegel öfvervunnit dualismen? Academisk afhandling, hvars första del med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke under inseende af Mag. Sigurd Ribbing ...för philosophiska graden författad och utgifven af Carl Yngve Sahlin af Wermlands nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 13 juni 1851. p. v. t. f. m 1 Sigurd Ribbing 1851 Svenska
10-11 Christopher Jacob Boström (flera utgåvor) Carl Yngve Sahlin 1909 Svenska
12 Fosterlandet Carl Yngve Sahlin 1910 Svenska
13 Har Hegel öfvervunnit dualismen? Carl Yngve Sahlin 1853 Svenska
14-15 Hvad är det högsta i historien? (flera utgåvor) Carl Yngve Sahlin 1881 Svenska
16 Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i historia, filosofie doktorn Sven Fromhold Hammarstrand och professoren i zoologi, filosofie doktorn Tycho Fredrik Hugo Tullberg tillträda sina embeten Carl Yngve Sahlin 1883 Svenska
17 Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i kriminalrätt, juris utriusque doktorn Johan Wilhelm Hagströmer och professorn i astronomi, filosofie doktorn Nils Christofer Dunér tillträda sina embeten Carl Yngve Sahlin 1889 Svenska
18 Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i kyrkohistoria, filosofie doktorn och teologie kandidaten Uno Robert Ferdinand Sundelin och professorn i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi, teologie kandidaten Johan August Ekman tillträda sina embeten Carl Yngve Sahlin 1887 Svenska
19 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i astronomi, filosofie doktorn Herman Schultz tillträder sitt embete Carl Yngve Sahlin 1878 Svenska
20 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i medicinsk och fysiologisk kemi, medicine doktorn Olof Hammarsten tillträder sitt embete Carl Yngve Sahlin 1884 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.