Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl von Bonsdorff 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bidrag till Åbo stads historia Ser. 1. 10, 1, Privilegier och resolutioner för Åbo stad, åren 1525-1719 1898 Svenska
2 Bidrag till Åbo stads historia Ser. 1. 3, Åbo stads dombok 1623-1624 1886 Svenska
3 Bidrag till Åbo stads historia Ser. 1.. 4, Utdrag ur Åbo stads dombok 1626-1632 1887 Svenska
4 Bidrag till Åbo stads historia Ser. 1. 5, Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675-1689 1889 Svenska
5 Bidrag till Åbo stads historia Ser. 2. 1, Åbo stads historia under sjuttonde seklet 1894 Svenska
6 Bidrag till Åbo stads historia Ser. 2. 2, Åbo stads historia under sjuttonde seklet 1904 Svenska
7 Debiterings- och beskattnings-verket, särdeles uti Åbo och Björneborgs län med Ålands höfdingedöme - practisk framställning Carl Gustaf von Bonsdorff 1833 Svenska
8 Debiterings-och beskattningsverket, särdeles uti Åbo och Björnebergs län Ålands höfdingedöme Carl Gustaf von Bonsdorff 1833 Svenska
9 The structure of Semliki forest virus Carl-Henrik von Bonsdorff 1973 Engelska
10 Bidrag till förläningarnas historia i Wemo härad under drottning Kristinas förmyndare Carl von Bonsdorff 1883 Svenska
11 Blad ur Nykarleby historia Carl von Bonsdorff 1887 Svenska
12 E. J. Bonsdorff och S. O. Lindberg Carl von Bonsdorff 1947 Svenska
13 Finländska militärfrågor vid ryska tidens början Carl von Bonsdorff 1919 Svenska
14 De finska städernas representation intill Frihetstiden Carl von Bonsdorff 1893 Svenska
15 Flyttningen från Åbo till Helsingfors Carl von Bonsdorff s.n. Svenska
16 Gustaf Mauritz Armfelts öfverflyttning till Finland Carl von Bonsdorff 1915 Svenska
17 Gustav Mauritz Armfelt - levnadsskildring Carl von Bonsdorff 1930-1934 Svenska
18 Gustav Mauritz Armfelt D. 1 - levnadsskildring Carl von Bonsdorff 1930 Svenska
19 Gustav Mauritz Armfelt D. 2 - levnadsskildring Carl von Bonsdorff 1931 Svenska
20 Gustav Mauritz Armfelt D. 3 - levnadsskildring Carl von Bonsdorff 1932 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.