Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Casper Tham 4 träffar

Titel Författare År Språk
1 Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och kommenterad. 8. delen. Som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Casper Wolrath Tham nob. af Vestgötha nation på gustavianska lärosalen d. 10 maji 1845 p. v. t. f. m Carl Wilhelm Böttiger 1845 Svenska
2 De indole et principio ethicæ Hegelianæ disputatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Elias Augustus Carlsten ... et Casp. Tham nob. Vestrog. stip. Soll. In audit. Gust. die IX Mart. MDCCCXLII h. a. m. s P. prior Elias August Carlsten 1842 Latin
3 Vid konungens troman, kanslirådet och riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden, herr Gustaf Ad. Bruncronas jordfästning i S:t Jakobs kyrka den 8 febr. 1855 Casper Tham 1855 Svenska
4 Tal vid herr notarien Johan August Sjögréens jordfästning den 24 mars 1857 Casper Tham 1857 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.