Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Catrin Andersson 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Attityder till skrivning - hur påverkas elevers attityd till skrivning av det sätt man undervisar på? Ann-Catrin Andersson 1997 Svenska
2-3 Identity politics and city planning - the case of Jerusalem (flera utgåvor) Ann-Catrin Andersson 2011 Engelska
4 Studies on human endogenous retroviruses (HERVs) with special focus on ERV3 Ann-Catrin Andersson 2002 Engelska
5 Artikel-sök en rikstäckande databas? Catrin Andersson 1989 Svenska
6 Beyond the horizon Catrin Andersson cop. 2010 Engelska
7 Marknadsstaten - om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten Catrin Andersson 2017 Svenska
8 Tudelad trots allt - dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987 Catrin Andersson 2004 Svenska
9-10 Ämbetsmannastat och demokrati (flera utgåvor) Catrin Andersson 2001 Svenska
11 Electric energy efficiency in Urambo power supply system Part One - minor field study in Tanzania 1995 Engelska
12-14 The management of radioactive waste - a description of ten countries (flera utgåvor) Rolf Lidskog 2002? Engelska
15 Local implementation of national and global environmental goals - platform for research within the profile area: Human environment, communicative processes and democracy 2003 Engelska
16 Norsjö - en fältstudie - november 1987 1987 Svenska
17 Regeringskansliet Rune Premfors 2007 Svenska
18 Staden som livsmiljö - vision och verklighet : slutrapport från ett forskningsprogram 2005 Svenska
19 Strejk! - en bok om strejker och strejkvisor från bageriarbetarstrejken 1873 till storstrejken 1909 1974 Svenska
20 SwedeNet - ett praktikfallsföretag för Industriell ekonomi och organisation 1996 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.