Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Christer Petter Sandberg 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 The late Christer Peter Sandberg - Reprinted from "Engineering", December 12, 1913. Rubr. 1913 Engelska
2 Beskrifning öfver Sandbergs "Standard" räl-sektioner Trafik-förmåga af Sandbergs "Standard" rälsektioner Christer Petter Sandberg 1872 Svenska
3 De la spécification et de la réception des rails en acier - mémoire lu devant l'Institut américain des ingénieurs des mines au meeting du Lac Supérieur, août 1880 Christer Petter Sandberg 1882 Franska
4 Discussion on steel rails - read before The American Institute of Mining Engineers, at the Virginia meeting, May, 1881 Christer Petter Sandberg 1881 Engelska
5 Experiments on the strength of iron rails at different different temperatures - Being the appendix to his translation af a Swedish work on the elasticity...of iron and steel by Knut Styffe Christer Petter Sandberg 1869 Engelska
6 Förbindning af olika rälssektioner Christer Petter Sandberg 1898 Svenska
7 Lätta jernvägar Christer Petter Sandberg 1894 Svenska
8 The manufacture and wear of rails - With an abstract of the discussion upon the paper Christer Petter Sandberg 1869 Engelska
9 Några anteckningar om jernvägsekonomi Christer Petter Sandberg 1872 Svenska
10 Om användandet af tyngre räler för större säkerhet och besparing vid jernvägars trafikerande - Öfversatt från Förhandlingarne af "The Institution of Civil Engineers." London 1889 Christer Petter Sandberg 1889 Svenska
11 Om basiska stålräler samt om basiska stålberedningsmetodens inverkan på svenska jernhandteringen Christer Petter Sandberg 1893 Svenska
12 Om den kemiska sammansättningen hos stålräler och de senaste iakttagelserna på detta område - Föredrag Christer Petter Sandberg 1908 Svenska
13 Om faran af användandet af för hårda stålräler - Öfversättning från the Iron & Steels Institute's möte i Stockholm Augusti 1898 Christer Petter Sandberg 1898 Svenska
14 Om inhemsk räls-omvalsning Christer Petter Sandberg 1876 Svenska
15 Om nyttan af tyngre räler - Föredrag vid Jernvägsföreningens sammanträde i Stockholm d.28 mars 1898 Christer Petter Sandberg 1898 Svenska
16 Om stålräler i afseende på materialets kemiska sammansättning och rälernas mekaniska beskaffenhet Christer Petter Sandberg 1891 Svenska
17 Om stålräler och rälsskarfvar Christer Petter Sandberg 1886 Svenska
18 Om "trusts" och "ringar" (särskildt beträffande rälsmarknaden) Christer Petter Sandberg 1901 Svenska
19 Omvalsning af räler - Bidrag till utredning af frågan om tillverkning af svensk jernvägsmateriel. Tvänne uppsatser i Ingeniörs-Föreningens handlingar. Med ett blad ritningar Christer Petter Sandberg 1867 Svenska
20 On engineering in Sweden Christer Petter Sandberg 1875 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.