Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Christina Stave 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bälte i buss - observationsstudie av användande och resenärers perspektiv Anna Anund 2018 Svenska
2 Samspel i trafiken - formella och informella regler bland cyklister Gunilla Björklund 2017 Svenska
3 Realtidskartor i kollektivtrafiken - What you see is where you get Joakim Dahlman 2020 Svenska
4 Evaluation of driving simulator based training for older drivers in Sweden - Deliverable 2.4.3 2016 Engelska
5 Effekterna av begränsat antal handledarskap - en utvärdering Sonja Forward 2018 Svenska
6-7 Handolycksfall vid livsmedelsarbete - analys av förlopp, avvikelser och ledningsstrategier (flera utgåvor) 2004 Svenska
8-9 Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar (flera utgåvor) 2014 Svenska
10 Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön - ett genusperspektiv 2009 Svenska
11 Mopedungdomars trafiksäkerhet - föräldrars ansvar och engagemang 2015 Svenska
12 Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator Arne Nåbo 2018 Svenska
13-14 Older drivers’ needs for safety and comfort systems in their cars - a focus group study in Sweden (flera utgåvor) 2014 Engelska
15 Program inom lantbruket för förebyggande av olyckor, baserat på delaktighet och nätverk för socialt stöd 2002 Svenska
16 Samspel i trafiken - formella och informella regler bland cyklister 2017 Svenska
17-18 Ansvar och roller vid skolskjutsning - en fördjupad analys genom gruppdiskussioner (flera utgåvor) Christina Stave 2010 Svenska
19-20 Barn och fyrhjulingar - riskacceptans och attityder kring fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv (flera utgåvor) Christina Stave 2017 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.