Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Edlund 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Chefers arbets- och livssituation - slutrapport 1989 Svenska
2 Att förändra tillsammans Claes Edlund 1979 Svenska
3 Begreppsvalideringsundersökningar av motoriska prov Claes Edlund 1970 Svenska
4-6 Chefers arbets- och livssituation - slutrapport till SACO/SR från projekteringsprojekt med medel från Arbetarskyddsfonden (flera utgåvor) Claes Edlund 1990 Svenska
7 Influence and responsibility at the place of work - a general interpersonal perception model for organizational development and an empirical study Claes Edlund 1978 Engelska
8 Inflytande och ansvar - sammanfattning av avhandlingen "Influence and responsibility at the place of work..." Claes Edlund 1978 Svenska
9 Slutrapport från enkätundersökningen Claes Edlund 1988 Svenska
10 Tvärskap - samarbete och kunskapsutbyte över ämnesgränser Claes Edlund 1986 Svenska
11 Worker influence - an intergroup approach Claes Edlund 1982 Engelska
12 The European Awareness Scenario Workshops - EASW - Göteborg/Lundby : training and promotional workshop : metodutbildning May 3-4 1999 2000 Svenska
13 Evaluation research - proceedings from the MURA symposium, September 6-8 1983 Lund, Sweden MURA symposium (Lund : 1983) 1984 Engelska
14 Karriärer i kläm - om chefen, familjen och företaget 1990 Svenska
15 Medbestämmande - vad blev det?, Boliden Kemi AB - rapportserie om hur lagen om medbestämmande påverkar arbetet i sex företag före och efter den 1/1 1977 1979 Svenska
16 Medbestämmande - vad vi vill och hur vi gör Rapport 1 5, Förberedelser och utgångsläge, Boliden Kemi AB - en stor processindustri vid Öresund - rapportserie om hur lagen om medbestämmande påverkar arbetet i sex företag före och efter den 1/1 1977 1977 Svenska
17 Styrningsmedverkan - utvecklingen i fyra företag med olika produktionssystem 1982 Svenska
18-19 Utvärderingsforskning - kartläggning av forskningsläget (flera utgåvor) 1984 Svenska
20 Styrningsmedverkan - utvecklingen i fyra företag med olika produktionssystem - Sammanfattning Hans Wirdenius 1982 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.