Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: David. Jin 54 träffar

Titel Författare År Språk
1 Advanced Materials Research, Volume 531 : Advanced Research on Material Engineering, Chemistry, Bioinformatics 2 Helen Zhang 2012 Okänt
2 Advanced Materials Research, Volume 848 : Advanced Research on Energy, Chemistry and Materials Application Helen Zhang 2014 Okänt
3 Advanced Materials Research, Volume 859 : Advanced Research on Civil Engineering, Materials Engineering and Applied Technology Helen Zhang 2014 Okänt
4 Advanced Research on Architectonics and Materials: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 2nd International Conference on Automation, Communication, Architectonics and Materials (ACAM 2012), June 23-24, 2012, Hefei, China (ACAM 2012) Helen Zhang 2012 Okänt
5 Advanced Research on Automation, Communication, Architectonics and Materials III Helen Zhang 2013 Okänt
6 Advanced Research on Biochemical Materials and Nanotechnology Application Helen Zhang 2013 Okänt
7 Advanced Research on Civil Engineering and Material Engineering: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 International Conference on Civil Engineering and Material Engineering (CEME 2012), August 25-26, Wuhan, China (Advanced Materials Research) Helen Zhang 2012 Okänt
8 Advanced Research on Energy Materials and Material Application: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 International Conference on Energy Materials and Material Application (EMMA2012), September 17-18, 2012, Wuhan, China (Advanced Materials Research) Helen Zhang 2012 Okänt
9 Advanced Research on Environmental Science and Material Application: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 International Conference on Environmental Science and Material Application (ESME2012), October 13-14, 2012, Beijing, China (Advanced Materials Research) Helen Zhang 2012 Okänt
10 Advanced Research on Intelligent Materials and Mechanical Engineering: Selected Peer Reviewed Papers From the 2011 International Conference on Intelligent Materials and Mechanical Engineering (MEE2011), September 24-25 2011, Guangzhou, China (Advanced Materials Research) Helen Zhang 2011 Okänt
11 Advanced Research on Intelligent Systems and Mechanical Engineering Helen Zhang 2013 Okänt
12 Advanced Research on Material Engineering, Chemistry, Bioinformatics III Helen Zhang 2014 Okänt
13 Advanced Research on Material Science, Environment Science and Computer Science III Helen Zhang 2014 Okänt
14 Advanced Research on Material Science, Environmental Science and Computer Science: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 2nd International Conference on Material Science, Environmental Science and Computer Science (MSESCS 2012) August 25-26, 2012, Wuhan, China (Advanced Materials Research) Helen Zhang 2012 Okänt
15 Advanced Research on Mechanical and Electronic Information Engineering II: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2014 2nd International Conference on Mechanical and Electronic Engineering (ICMEE 2014), June 21-22, 2014, Wuhan, China Helen Zhang 2014 Okänt
16 Applied Mechanics, Materials and Mechanical Engineering Helen Zhang 2013 Okänt
17 Applied Mechanics, Materials, Industry and Manufacturing Engineering: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 2nd International Conference on Mechanical Engineering, Industry and Manufacturing Engineering (MEIME2012), June 23-24, 2012, Hefei, China (Applied Mechanics and Materials) Helen Zhang 2012 Okänt
18 Intelligent Materials, Applied Mechanics and Design Science: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2011 International Conference on Intelligent Materials, Applied Mechanics and Design Science, (IMAMD 2011), December 24-25, Beijing, China (Applied Mechanics and Materials) Helen Zhang 2012 Okänt
19 Material Science, Engineering Research, Management and Information Technologies: Selected, Peer Reviewed Papers From the 4th International Conference on Engineering Materials, Energy, Management and Control (MEMC 2014), June 21-22, 2010, Wuhan, China Helen Zhang 2014 Okänt
20 Materials Science, Environment Protection and Applied Research Helen Zhang 2014 Okänt

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.