Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: E. A Zotterman 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Läsebok för småskolan - Utarb. med hänsyn till normalplanen, komitébetänkandet och Sv. akad:s ordlista 1890 Svenska
2 Använder man för närvarande teckenspråket på ett rätt sätt i våra döfstumskolor? E. A Zotterman 1884 Svenska
3 Biblisk historia för döfstumskolan E. A. Zotterman 1879 Svenska
4 Döfstumskolans första läsebok E. A. Zotterman 1883 Svenska
5 Ossian Edmund Borg - Minnesteckning E. A. Zotterman 1892 Svenska
6 Skånes, Danmarks och Sleswigs döfstumanstalter - Några iakttagelser vid ett besök derstädes sommaren 1882 E. A. Zotterman 1883 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.