Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ebbe Samuel Bring 375 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia 1832 Svenska
2 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ, cons. ampl. philos. ord. Lundensi, et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Herman Hermansson, Scanus. In acad. Carolina d. XVIII Dec. MDCCCXXVIII. h. a. m. s Ebbe Samuel Bring 1828 Svenska
3 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ, cons. ampl. philos. ord. Lundensi, et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Gotthard Christian Ljunggren, Scanus. In acad. Carolina d. XX Maji. MDCCCXXIX. h. a. m. s Part. III Ebbe Samuel Bring 1829 Svenska
4 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ, cons. ampl. philos. ord. Lundensi, et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Conrad Lissander Strömstedt, Gothoburgensis. In acad. Carolina d. IV Apr. MDCCCXXIX. h. a. m. s Part. I Ebbe Samuel Bring 1829 Latin
5 Ad celebranda sollemnia, quibus dr. Carolus Johannes Hill, matheseos professor regius et ordinarius, novum clementissime sibi demandatum munus more majorum auspicaturus est, magnos litterarum patronos, hospites, patres civesque academicos et urbicos reverenter et officiose invitat regiæ Academiæ Carolinæ rector Ebbe Samuel Bring Ebbe Samuel Bring 1831 Latin
6 Antiquariska anteckningar jemte aphorismer Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
7 Antiqvariska anteckningar, hvilka jemte aphorismer D. 1-3 (sammanbundna) Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
8 Antiqvariska antekningar, hvaraf andra stycket ... under inseende af Ebbe Sam. Bring ... kommer att offentligen försvaras af Daniel Oscar Wetterberg, studerande af Göteborgska nationen, uti Karolinska Akademiens större lärosal, den 24 maji 1834 Ebbe Samuel Bring 1834 Svenska
9 Antiqvariska antekningar, hvaraf första stycket ... under inseende af Ebbe Sam. Bring ... kommer att offentligen försvaras af Carl Axel Holm, studerande af Blekingska nationen, uti Karolinska Akademiens större lärosal, den 24 martii 1834 Ebbe Samuel Bring 1834 Svenska
10 Antiqvariska antekningar, hvaraf tredje stycket ... under inseende af Ebbe Sam. Bring ... kommer att offentligen försvaras af Fredrik Gustaf Granfeldt, studerande af Skånska nationen, uti Karolinska Akademiens större lärosal, den 31 maji 1834 Ebbe Samuel Bring 1834 Svenska
11 Aphorismi, quos cons. amplissimo philos. ord. Lund. et praeside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Marcus A. Palmgren, Gothoburgensis. In academia Carolina die XIV Maji MDCCCXXV Ebbe Samuel Bring 1825 Latin
12 Aphorismi quos cons. amplissimo philos. ord. Lund. et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Robertus Wollin, Scanus. In academia Carolina die I Junii MDCCCXXV Ebbe Samuel Bring 1825 Latin
13 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf ellofte stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Håkan Hellman, studerande af Götheborgska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 26 Februari 1831 Ebbe Samuel Bring 1831 Svenska
14 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf femte stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer jemte aforismer, att offentligen försvaras af Gustaf M. Holmquist, studerande af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 9 Junii 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska
15 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf femtonde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum profestorn sic Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Wilhelm Ljungberg, stud. af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 13 December 1832 Ebbe Samuel Bring 1832 Svenska
16 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf fjortonde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Johan Georg Lönegren, studerande af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 3 December 1831 Ebbe Samuel Bring 1831 Svenska
17 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf nionde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Pet. Eklund, studerande af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 18 December 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska
18 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf sjette stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Johan Lundberg, studerande af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 8 Decemb. 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska
19 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf sjunde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Carl Georg Boije, adelsman och medlem af Göthiska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 17 Decemb. 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska
20 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf tionde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Gustaf Th. Ljunggren, studerande af Götheborgska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 18 December 1830 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.