Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ebbe Samuel Bring 475 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia 1832 Svenska
2 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ, cons. ampl. philos. ord. Lundensi, et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Herman Hermansson, Scanus. In acad. Carolina d. XVIII Dec. MDCCCXXVIII. h. a. m. s Part. 1 Ebbe Samuel Bring 1828 Latin
3 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ, cons. ampl. philos. ord. Lundensi, et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Gotthard Christian Ljunggren, Scanus. In acad. Carolina d. XX Maji. MDCCCXXIX. h. a. m. s Part. III Ebbe Samuel Bring 1829 Latin
4 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ, cons. ampl. philos. ord. Lundensi, et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Conrad Lissander Strömstedt, Gothoburgensis. In acad. Carolina d. IV Apr. MDCCCXXIX. h. a. m. s Part. I =II Ebbe Samuel Bring 1829 Latin
5 Acta authentica historiam Christinæ reginæ spectantia, nunc demum edita, quæ ... præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Laurentius Freder. Runkrantz, calmariensis. In acad. Carolina d. XIII junii MDCCCXXIX. h. a. m. s Part. IV Ebbe Samuel Bring 1829 Latin
6 Ad celebranda sollemnia, quibus dr. Carolus Johannes Hill, matheseos professor regius et ordinarius, novum clementissime sibi demandatum munus more majorum auspicaturus est, magnos litterarum patronos, hospites, patres civesque academicos et urbicos reverenter et officiose invitat regiæ Academiæ Carolinæ rector Ebbe Samuel Bring Ebbe Samuel Bring 1831 Latin
7 Antekningar rörande Bohusläns äldsta namn och bebyggare. Antiquarisk undersökning, hvilken ... under inseende af ... Ebbe Samuel Bring, kommer att uti Carolinska academien den 19 junii 1838 för doctorsgraden i philosophien, offentligen försvaras af författaren Lennart Åberg Ebbe Samuel Bring 1838 Svenska
8 Antiquariska anteckningar, hvilka jemte aphorismer ... under inseende af historiarum professorn Ebbe Sam. Bring, komma att, för doctors-graden i philosophien, offentligen försvaras af Anders Gudmund Palm ... af Lunds stift, uti Carolinska academien den 18 junii 1844. I D. 1 Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
9 Antiquariska anteckningar, hvilka jemte aphorismer ... under inseende af historiarum professorn Ebbe Sam. Bring, komma att, för doctors-graden i philosophien, offentligen försvaras af Paul Johan Dubb ... af skånska nationen, uti Carolinska academien den 18 junii 1844. II D. 2 Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
10 Antiquariska anteckningar, hvilka jemte aphorismer ... under inseende af historiarum professorn Ebbe Sam. Bring, komma att, för doctors-graden i philosophien, offentligen försvaras af Simon Olof Hendeberg ... af skånska nationen, uti Carolinska academien den 18 junii 1844. III D. 3 Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
11 Antiquariska anteckningar jemte aphorismer Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
12 Antiqvariska anteckningar, hvilka jemte aphorismer D. 1-3 (sammanbundna) Ebbe Samuel Bring 1844 Svenska
13 Antiqvariska antekningar, hvaraf andra stycket ... under inseende af Ebbe Sam. Bring ... kommer att offentligen försvaras af Daniel Oscar Wetterberg, studerande af Göteborgska nationen, uti Karolinska Akademiens större lärosal, den 24 maji 1834 Ebbe Samuel Bring 1834 Svenska
14 Antiqvariska antekningar, hvaraf första stycket ... under inseende af Ebbe Sam. Bring ... kommer att offentligen försvaras af Carl Axel Holm, studerande af Blekingska nationen, uti Karolinska Akademiens större lärosal, den 24 martii 1834 Ebbe Samuel Bring 1834 Svenska
15 Antiqvariska antekningar, hvaraf tredje stycket ... under inseende af Ebbe Sam. Bring ... kommer att offentligen försvaras af Fredrik Gustaf Granfeldt, studerande af Skånska nationen, uti Karolinska Akademiens större lärosal, den 31 maji 1834 Ebbe Samuel Bring 1834 Svenska
16 Aphorismi, quos cons. amplissimo philos. ord. Lund. et praeside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Marcus A. Palmgren, Gothoburgensis. In academia Carolina die XIV Maji MDCCCXXV Ebbe Samuel Bring 1825 Latin
17 Aphorismi quos cons. amplissimo philos. ord. Lund. et præside Ebbe Samuel Bring ... p. p. Robertus Wollin, Scanus. In academia Carolina die I Junii MDCCCXXV Ebbe Samuel Bring 1825 Latin
18 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf ellofte stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Håkan Hellman, studerande af Götheborgska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 26 Februari 1831 P. 11 Ebbe Samuel Bring 1831 Svenska
19 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf femte stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum professorn Ebbe Samuel Bring, kommer jemte aforismer, att offentligen försvaras af Gustaf M. Holmquist, studerande af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 9 Junii 1830 P. 5 Ebbe Samuel Bring 1830 Svenska
20 Autentiska bref och handlingar hörande till drottning Christinas historia, hvaraf femtonde stycket, med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af historiarum profestorn sic Ebbe Samuel Bring, kommer, jemte aforismer, att offentligen försvaras af Wilhelm Ljungberg, stud. af Skånska nationen, uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 13 December 1832 P. 15 Ebbe Samuel Bring 1832 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.