Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Biographiska anecdoter om personer, som utmärkt sig under loppet af franska revolutionen. Öfwersättning 1799 Svenska
2 Catalog öfver E. Z. Munck af Rosenschölds efterlemnade samling af böcker, gravurer, lithographier m.m., hvilken kommer att försäljas på Lunds acad. bokauctionskammare lördagen den 28 november 1840 och följande dagar 1840 Svenska
3 Disputatio medica de haemorrhagiis, cujus particulam primam ... præside ... Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris publicae disquisitioni subjicit auctor Eberh. Zach. Munck, phil. mag. In audit. Carol. maj. die VII junii a. MDCCXCIV. H. A. et P. Merid. S Johan Henric Engelhart 1794 Latin
4 Disseratio medica de rheumatismo acuto, quam ... sub præsidio ... Joh. H. Engelhart ... publico eruditorum examini submittit auctor Eberhard Zacharias Munck, Lundensis. In auditorio Carolino majori die IV decembr. anni MDCCXC Johan Henric Engelhart 1790 Latin
5 Friederich Hildebrandt ... Om sädens utgjutelser under sömnen. Öfwersättning. Lund 1795. Trykt hos prof. Joh. Lundblad Georg Friedrich Hildebrandt 1795 Svenska
6 Friedrich Hildebrandt ... Om sädens utgjutelser under sömnen /pollutiones nocturnæ/. Öfwersättning. Andra mycket tillökta upplagan. Lund 1806. Tryckt hos professoren, dr. J. Lundblad, och på desz förlag Georg Friedrich Hildebrandt 1806 Svenska
7 Några skönhetsmedel icke ifrån Paris. Af C.W. Hufeland. Öfversättning ifrån tyskan af D.S.K. Lund 1798. Trykt hos prof. Johan Lundblad Christoph Wilhelm Hufeland 1798 Svenska
8 Ad audiendam orationem inauguralem, qua amplissimus celeberrimusque vir, philosophiæ doctor dom. Carolus Ad. Agardh, botanices et oeconomiæ practicæ professionem regiam et ordinariam rite auspicabitur, litterarum patronos atque cultores invitat Academiæ Carolinæ rector E. Z. Munck af Rosenschöld Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1812 Latin
9 Ad celebrandam festivitatem inauguralem medicam magnos litterarum patronos, hospites, patres civesque academicos et urbicos invitat constitutus promotor E. Z. Munck af Rosenschöld Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1813 Latin
10 Ad festum inaugurationis celebrandum, quo celeberrimus et amplissimus vir, philosophiæ doctor, dom. Carolus Fr. Fallén, reg. Acad. scient. Svec. membrum, a s:a r:a m:te historiæ naturalis professor ordinarius clementissime constitutus, crastina luce, more majorum, novo muneri sollemniter admovebitur, magnos litterarum patronos, hospites, patres, civesque academicos reverenter et perofficiose invitat Academiæ Carolinæ rector E. Z. Munck af Rosenschöld Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1812 Latin
11 Ad inaugurationem viri celeberrimi atque amplissimi, philosophiæ doctoris, d:ni Esajæ Tegnér, a s:a r:a m:te græcæ linguæ professoris ordinarii clementissime constituti, litterarum litteratorumque patronos, hospites honoratiores, patres - civesque academicos et urbicos reverenter et officiose invitat academiæ gothorum carolinæ rector E.Z. Munck af Rosenschöld. Lundæ, MDCCCXII. Litteris Berlingianis Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1812 Latin
12 Ad sollemne inaugurationis celeberrimi et amplissimi philosophiæ doctoris, dom. Jonæ Alb. Engeström, chemiæ et physices professoris regii atque ordinarii, magnos litterarum patronos, hospites honoratiores, patres conscriptos civesque academicos et urbicos reverenter et perofficiose invitat Academiæ Carolinæ rector E. Z. Munck af Rosenschöld Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1812 Latin
13 Ad sollemnia inaugurationis frequentanda, quibus novum clementissime sibi demandatum munus auspicabitur vir amplissimus et celeberrimus, dominus magister Carolus Ericus Kjellin, mathematum professor regius et ordinarius, magnos litterarum patronos, hospites, patres conscriptos civesque academicos et urbicos reverenter et perofficiose invitat E. Z. Munck af Rosenschöld Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1812 Latin
14 Circa indurationem glandulae prostatae observationes, quas ... praeside E. Z. Munck af Rosenschöld ... pro summis in medicina honoribus publicae disquisitioni modeste subjicit auctor Ludov. Gust. Zaar ... in auditor. Carol. die XXX maji MDCCCXXII. H. a. et p. m. s Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1822 Latin
15 De morbo articuli coxae ... disputabunt praeses Eberh. Zach. Munck ... et respondens Andreas E. Klassén, smolandus. Die XXVII martii MDCCXCIX. L.H.Q.S P. I Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1799 Latin
16 De remediis adstringentibus dissertatio, quam ... praeside E. Munck af Rosenschöld ... pro gradu doctoris publicae disquisitioni subjicit H.P. Björkman ... in audit. Carol. d. XIX jun. MDCCCXIX. H. a. et p. m. s Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1819 Latin
17 De sanitate militum et nauticorum tuenda dissertatio, quam ... praeside E. Munck af Rosenschöld ... pro gradu doctoris publicae disquisitioni submittit Carl J. Dellwik, holmiensis. D. XVII dec. MDCCCXVI. L et h.s Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1816 Latin
18 Disputatio medica sistens nonnullas circa nosologiam methodicam observationes, quam ... publicae disquisitioni subjiciunt præses Eberh. Zach. Munck ... et respondens Johannes Munck, lundensis. Die XXIX octobr. MDCCXCVI L. et h. solitis Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1796 Latin
19 Disputationis de morbo articuli coxae p. III ... praeside E. Z. Munck af Rosenschöld ... publicae disquisitioni subjicit Petrus Wilh. Zetterstedt ... die XVI octob. MDCCCII L. & H.S P. III Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1802 Latin
20 Dissertatio academica de formatione novi ossis in cavamine tibiae, exemplo comprobata. Quam ... praeside E. Z. Munck af Rosenschöld ... pro gradu doctoris censurae publicae submittit auctor Johannes Rabbén, ostrobothnia-fenno. In auditorio majori d. XX junii MDCCCXIV. Hor. a. et p. m. s Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1814 Latin

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.