Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Edgar Borgenhammar 40 träffar

Titel Författare År Språk
1 Makten över sjukhuset - en undersökning av budgetpraxis inom svensk sjukvård Edgar Borgenhammar 1968 Svenska
2 Ekonomi och planering 1979 Svenska
3 Chef i kommunal tjänst Edgar Borgenhammar 1977 Svenska
4-5 Handbok med förslag till åtgärder vid kostnads- och prestationsavvikelse, bristande effektivitet etc (flera utgåvor) Edgar Borgenhammar 1976 Svenska
6 Engelsk sjukvårdsplanering Edgar Borgenhammar 1976 Svenska
7 Budgeting medical services - goals, structure, reactions Edgar Borgenhammar 1979 Engelska
8 Att administrera sjukvård - ett kompendium om hälso- och sjukvårdsadministration Edgar Borgenhammar 1973 Svenska
9 Swedish medical care in an international perspective Edgar Borgenhammar 1978 Engelska
10 Budgetering för sjukvård Edgar Borgenhammar 1978 Svenska
11 Etiska dilemman Edgar Borgenhammar 1991 Svenska
12 Företagsdemokrati - 12 debattinlägg om samverkan på arbetsplatsen 1965 Svenska
13 Att organisera vård Edgar Borgenhammar 1974 Svenska
14 Oro och friskhet - lättläst : lättläst sammanfattning av Tillitsbristsjukdomar - myt eller verklighet? Edgar Borgenhammar 1998 Svenska
15-16 Hälsans pris - en hälsokontroll av sjukvården (flera utgåvor) Edgar Borgenhammar 1982 Svenska
17 Att vårda liv - organisation, etik, kvalitet Edgar Borgenhammar 1993 Svenska
18 Våga vara vårdkonsument - vägar till medvetenhet Edgar Borgenhammar 1997 Svenska
19 Tillit och hälsa - vägar till livskvalitet Edgar Borgenhammar 1985 Svenska
20 Vad är då en människa? Edgar Borgenhammar 1992 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.