Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eliel Steen 63 träffar

Titel Författare År Språk
1 Utsädesmängdsförsök med rödklöver och timotej i norra Sverige Björn Arnemo 1972 Svenska
2 Bekämpningsmedlens inverkan på markens organismer - Effects of pesticides on soil organisms 1978- Svenska
3 Bekämpningsmedlens inverkan på markens organismer 1, Djurlivet = Soil fauna 1978 Okänt
4 Bekämpningsmedlens inverkan på markens organismer 2, Mikroorganismer = Microorganisms 1979 Svenska
5 Ärter till mogen skörd och grönfoder Anders Bengtsson 1968 Svenska
6 Förslag till forskning rörande ett alternativt jordbruk Bo Falk 1978 Svenska
7 Vegetationsförändringar under ett kvartssekel i landskapsvårdsförsök i Uppsalatrakten Håkan Fogelfors 1983 Svenska
8 Betets kemiska säsongvariation - resultat av tre fältförsök Gunnar Giöbel 1964 Svenska
9 Fröblandningsförsök i betesvall Gunnar Giöbel 1961 Svenska
10 Försök med stigande mängder kväve till mångårig betesvall Gunnar Giöbel 1960 Svenska
11 Gödsling med fosfor och kalium i betesförsök på åkerjord med och utan tillförsel av kväve Gunnar Giöbel 1959 Svenska
12 Gödslingsförsök i naturlig betesmark Gunnar Giöbel 1960 Svenska
13 Inverkan av stigande mängder kalksalpeter på betets kemiska sammansättning Gunnar Giöbel 1965 Svenska
14 Odlingstekniska försök med fodermärgkål Axel Jönsson 1965 Svenska
15 Betesförsök i Norrland åren 1950-1960 - en sammanfattning : redogörelse nr 3 för betesförsök i Norrland Nils Jönsson 1961 Svenska
16 Hur skall vi få en bra vallproduktion? Nils Jönsson 1965 Svenska
17 Stamförsök med rödklöver i renbestånd och i blandbestånd med timotej Rune Lagerquist 1961 Svenska
18-19 Undersökningar rörande foderväxtodlingens betingelser och möjligheter i den jämtländska fjällbygden - Några resultat från försöksverksamheten vid Medstugans fjällgård, Jämtland (flera utgåvor) Helge,1883- Löfvenmark 1952-1953 Svenska
20 Det marginella odlingslandskapets öppethållande D. 1, Dokumentation i långvariga försök med olika skötselmetoder 1976 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.