Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elisabeth Gilert 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ultrastructural features in Licea (Myxomycetes) and their impact on tracing relationships among species Elisabeth Gilert 1994 Engelska
2 Betingelser för mögelpåväxt på trä - klimatkammarstudier Nils Hallenberg 1988 Svenska
3 Mikrobiologiska analyser av prover från byggnad - metodik använd under 20 års verksamhet med mögel- och rötskadade hus vid Tillämpad trämykologi, Göteborgs universitet Nils Hallenberg 1993 Svenska
4-6 Mögelpåväxt på trä - fuktkammarförsök med byggnadsvirke (flera utgåvor) Nils Hallenberg 1987 Svenska
7 Svamp och mögellukt - ett byggnadstekniskt problem sett ur en biologisk synvinkel Nils Hallenberg 1983 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.