Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elof Fryksell 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio politica de justitia armorum adversus barbaros, quam consensu amplissimæ facultatis philos. in illustri ad Salam academia, sub moderamine ... Johannis Arndii Bellmanni ... ad publicum examen modeste defert Elavus Fryksäll Werml. in audit. Gustav. majori ad d. tomrum Octobris anni MDCCIX Johan Arndt Bellman 1709 Latin
2 Hedningarnas ljus. Uti en upbyggelig högmässo-predikan öfwer det evangelium, som infaller på trettonde-dag-jul, betrachtat af probsten ... ! Fryksell samt til fleres själa-nöje på trycket lämnat af Anders Berghult. ... Stockholm, tryckt hos directeuren och kongl. bokt. Jacob Merckell, 1758 Elof Fryksell 1758 Svenska
3 Herrans helga nattward, på palm-söndagen. Uti en christelig predikan förestäldt af m. Eloff Fryksäll. ... Stockholm och Upsala. Hos Gottfried Kiesewetter. 1742 Elof Fryksell 1742 Svenska
4 Then lefwande tron, i anledning af Jac. II. v. 20, 21, 22. Uti presta-mötet i Carlstad, den 8. febr. åhr 1728. Enfalleliga beskrefwen och förestäld af m. Elof Fryksäll ... Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiquit. archiv. boktryckare. Åhr 1730 Elof Fryksell 1730 Svenska
5 Lifsens trä i Guds paradis tå then, i lifstiden, högäreborna ... men nu ewinnerligen saliga, fru Catharina Ekeboms ... bruks patronens, herr Olof Kolthoffs, kiärälskeliga hustrus andelöse lekamen, med tilbörlig heder, uti en ansenlig församling, till sit hwilorum uti Alster sochns kyrkio i Wermeland beledsagades, den 17 januarii 1725. Uti en christelig ljk-predikan enfalleligen förestäldt af m. Elof Fryksäll ... Tryckt i Upsala åhr 1726. J.H. Werner. Elof Fryksell 1726 Svenska
6 Menniskjans förelagda tid och föresatta måhl, tå then för thetta ädle och högachtade herren, öfwer- krigs-commissarien, nu hos Gud ewinnerligen salige, herr Jonas Bratt, uti en mycket folkrik och ansenlig församlings närwaro, med wanliga ceremonier och tilbörlig heder, i Fryksdalen och Sunds kyrkio, blef begrafwen, den 19 junii, 1737. Uti en christelig lik-predikan förestäldt af ... Elof Fryksäll. Stockholm, trykt hos Peter Jör. Nyström 1738 Elof Fryksell 1738 Svenska
7 Then nya födelsen, på h. trefallighetz söndag, uti Rudskoga kyrkia, åhr 1735, tå kiörkioherden ... Magnus Joh. Frykman blef introducerad; samt Gudz barns kännemärken, uti Wäsehärad, åhr 1726. På all-helgona dag; uti enfalliga predikningar förestäldta af mag. Elof Fryksäll. ... Tryckt hos Ludvig Decreaux, directeur öfwer kongl. academiens priviligerade tryckerij i Lund Elof Fryksell 1735 Svenska
8 The trognas innerliga tröst i nöden och döden, tå then hög-ähreborna och dygdädla matronan, nu hos Gud ewinnerligen saliga, fru Elisabeth Christina Åman rådmannens och bruks-patronens ... Abraham Eks i lifstiden kärälskeliga maka, vti en ansenlig och förnäm församlings närwaro, i Alster-sokns kyrkio, begrafwen blef, then 25 julii åhr 1736. Vti en christelig lik-predikan föredragen af m. Elof Fryksäll ... Stockholm, tryckt hos kongl. bokt. i stor- förstendömet Finland, : sal. Hen. C. Merckells enkia Elof Fryksell 1736 Svenska
9 The vtwaldas tilstånd i tiden och ewigheten, tå bruks-patronen, ädle och högachtade herren, nu hos Gud ewinnerligen salige, herr Olof Kolthoff, med christeliga cerimonier, och tilbörlig heder, til sin graf och hwilorum beledsagades, vti Alstersokns kyrkio, then 4 may åhr 1740. Vti en christelig likpredikan betraktat och förestält af m. Elof Fryksæll. ... Skara, tryckt hos direct. Herm. A. Moeller, kongl. priv. boktryckare Elof Fryksell 1740 Svenska
10 De cognitione humana, quam ... sub præsidio ... mag. Fabiani Törner ... pro gradu publico eruditorum examini modeste summittit Elavus Fryksäll Werml. In aud. Gust. maj. ad d. 27 Maj. a:o 1710 Fabian Törner 1710 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.