Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric Elgqvist 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ett bidrag till kännedomen om Värends härads rätt och Bländasägnen Eric Elgqvist 1927 Svenska
2 Erulernas bosättning i Värend Eric Elgqvist 1930 Svenska
3 Forna tiders vintervägar och stadsnamnet Växjö Eric Elgqvist 1934 Svenska
4 J. A. Göth 70 år Eric Elgqvist 1939 Svenska
5 Långasjö - försök till en sockenbeskrivning Eric Elgqvist 1938 Svenska
6 Menträdet Eric Elgqvist <S.a.> Okänt
7 Mitt möte med bärare av gammal småländsk folktradition Eric Elgqvist 1950 Svenska
8-9 Något om forn- och medeltida järntillverkning i sydöstra Småland och på Öland (flera utgåvor) Eric Elgqvist 1968 Svenska
10 Några synpunkter på våra dagars hembygdsrörelse i Värend Eric Elgqvist 1927 Svenska
11 Om Tor och trollen och innebörden av ordet troll Eric Elgqvist 1932 Svenska
12 Råbygrenen av Malmösläkten Bager - studier rörande Peter Bagers och Anna Margareta Kihlmans förfäder och närmaste avkomlingar Eric Elgqvist 1949 Svenska
13 Skälv och skilfingar - vad nordiska ortnamn vittna om svenska expansionssträvanden omkring mitten av första årtusendet e. Kr Eric Elgqvist 1944 Svenska
14 Studier i södra Smålands bebyggelsehistoria - anmärkningar till en karta över Värends järnåldersbebyggelse Eric Elgqvist 1931 Svenska
15 Studier rörande njordkultens spridning bland de nordiska folken Eric Elgqvist 1952 Svenska
16 Ullvi och Götevi - studier rörande Götalandskapens införlivande med Sveaväldet Eric Elgqvist 1947 Svenska
17 Ullvi och Ullinshov - studier rörande ullkultens uppkomst och utbredning Eric Elgqvist 1955 Svenska
18 Vad ortnamn, bl.a. Husby och Odense, vittnar om omfattningen av det svenska Hedebyväldet Eric Elgqvist 1966 Svenska
19-20 Långasjö - försök till en sockenbeskrivning (flera utgåvor) 1938 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.