Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric Hesselgren 101 träffar

Titel Författare År Språk
1 Animadversionum in conjecturas anonymi, de transcriptis a Mose commentariis, partem primam ... praesidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradu philosophico in discrimen aciemqve edvcit a. MDCCLXI die XII Jvnii H. Q. A. M. S. In Avd. Carol. Majori, alvmnvs Wredianvs Jacob Jonas Björnståhl, Svdermannvs Eric Hesselgren 1761 Latin
2 D.D. De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio qvinta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publice examinandam sistit Jacobus Selggren, ... Gevalia-Gestricius. In Audit. Carol. Min. d. VI. Junii, Anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
3 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio prima, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Petrus N. Hofwerberg, Jemtlandus. In Auditorio Carol. Maj. die X. Junii. Anni MDCCLXI. Horis ante meridiem consvetis Eric Hesselgren 1761 Latin
4 De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio quarta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro-gradu, publice examinandam sistit, Stipendiarius Grönvallianus Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die XII. Maji anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
5 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio secunda, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Ericus Mellenius, ... Uplandus in audit. Carol. Majori die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
6 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio tertia, qvam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... publice examinandam sistit stipendiarius Grönvallianus, Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die X. Decembris Anni MDCCLXIII. H. P. M. S Eric Hesselgren 1763 Latin
7-8 Dissertatio de lingva Aramaea cvivs partem priorem ... praeside Erico Hesselgren, ... d. IX. Octob. A. MDCCLXXI, exhibet ... Matthias Laur. Kihlmarck, Vplandus (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1771 Latin
9-10 Dissertatio de vsv versionis Veteris Testamenti Syriacae. qvam, ... praeside Erico Hesselgren ... In acroater. Carolin. maiori hor. ante merid. solitis d. XXX. Octob. a. MDCCLXXI. examinandam sistit ... Matthias Matth. Norberg, Angermannus (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1771 Latin
11-12 Dissertatio gradualis de annis commorationis Israëlitarvm in Aegypto, Coll. Gen. XV. 13. Exod. XII. 40. qvam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... ad pvblicam defert disqvisitionem stipend. Schedingianus Lavr. Magnvs Kinnander, Ostrogothvs, in Avdit. Carol. Maj. die IX Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1767 Latin
13-14 Dissertatio gradvalis de titulis honorum apud Ebraeos literariis, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini summittit stipendiarius regius, Johannes Lvndgren, Orebrogia Nericivs, In Avdit. Gustav. die XIII. Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1767 Latin
15-16 Dissertatio gradvalis, explicans DYSNOĒTA qvaedam Iesaiana. Qvam ... praeside Erico Hesselgren, ... pvblico examini svbiicit Herman Schröderheim, in avdit. Carol. Mai. die XXXI. Maii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1770 Latin
17-18 Dissertatio gradvalis 'znym Psalm. XL. 7. explicatvra, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, .. ad pvblicvm examen defert Jonas Svndwall, V. D. M. Helsingvs. In Avdit. Gvstav. die XI. Jvnii MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis (flera utgåvor) Eric Hesselgren 1767 Latin
19 Dissertatio philologica de calceis Ebræorum, quam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit stipendiarius Grönwallianus Isaacus Bjurman, Dalecarlus, in Audit. Gustaviano die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
20 Dissertatio philologica de mrgmh Prov. XXVI v. 8 quam, ... præside Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini tradit ... Petrus Andr. Widin, Roslagus. In Auditorio Gustaviano ad diem IX. Junii MDCCLXX. Horis antemeridianis Eric Hesselgren 1770 Latin

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.