Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric Tolstadius 28 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Andeliga sånger. Dels författade, dels öfwersedde och til trycket befordrade, af framledne kyrkoherden Tolstadius. Andra uplagan. Stockholm, tryckte hos J.C. Holmberg, 1787 (flera utgåvor) 1787 Svenska
3 Andeliga wijsor, om hwargehanda materier, och wid åtskilliga tillfällen. =S. impr= 1739? Svenska
4 Dissertatio gradualis de impositione manuum quam ... permissu ampliss. facult. philos. sub præsidio ... Olavi Celsii ... publico examini modeste submittit alumnus Banerianus Ericus Tolstadius Roslag. In audit. Gust. maj. die 14 mensis Junii anni MDCCXVIII. Horis ante meridiem solitis Olof Celsius, d.ä 1718 Latin
5 Fordom kyrko-herdans öfver Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, Mag.Er. Tolstadii märkvärda lefnadslopp 1770 Svenska
6 Framlidne kyrkoherden wid St. Jacobs och Johannis församlingar i Stockholm mag:r Eric Tollstadii andeliga sånger, jemte bifogade jule-högtids-psalmer. Stockholm, tryckta hos M.G. Lundberg, 1828. (Exemplaret kostar 24 sz. b:ko, men wid - kontant partihandel af minst 25 ex. lemnas, i Holmbergska bokhandeln wid Stora Nygatan, 50 proc. rabatt.) 1828 Svenska
7 Nordische Sammlungen, welche unterschiedene Exempel einer lebendigen und wahren Gottseligkeit, im Reiche Schweden, enthalten, woraus, zum Theil, der Zustand und Beschaffenheit der verborgenen Kirche Christi, im diesem Reiche, abzunehmen ist. Zweyter Band. Aus dem Schwedischen Manuscript ins Hochdeutsche übersetzt Bd 2 1761 Tyska
8 Enfaldig predikan på andra söndagen i faston, öfwer ewangelium Matth. 15:21-28. För hans kongl. maj:t hållen på kongl. hofwet, och efter allernådigsta befallning framgifwen af Eric Tolstadius, år 1746 Eric Tolstadius 1746 Svenska
9 Enfaldig predikan på andra söndagen i faston, öfwer ewangelium Matth. 15:21-28. För hans kongl. maj:t hållen på kongl. hofwet, och efter allernådigsta befallning framgifwen af Eric Tolstadius, år 1746. Med kongl. maj:ts allernådigsta - privilegio, andra gången uplagd. Stockholm, trykt hos Carl Johansson Röpke Eric Tolstadius 1746 Svenska
10 Framledne kyrkioherdans, herr mag. Eric Tollstadii Upbyggelige hus-förhör; håldne uti Sanct. Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, merendels dageligen uti några år för thesz saliga hädanskildnad. Linköping, tryckte hos sal. Biörckegrens - enka, år 1761 Eric Tolstadius 1761 Svenska
11 Framledne kyrkioherdens, herr mag. Eric Tollstadii Upbyggelige hus-förhör; håldne uti Sanct. Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, merendels dageligen uti några år för desz saliga hädanskildnad. Linköping, tryckte hos Fredrich - Schonberg och Björckegrens enka 1787 Eric Tolstadius 1787 Svenska
12-13 Framledne kyrkoherdens, herr mag. Eric Tolstadii Upbyggelige hus-förhör; hållne uti s:t Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, merendels dageligen uti några år för desz saliga hädanskilnad. Tredje uplagan. Stockholm, tryckt hos - controlleuren C.G. Cronland, 1787. (Denna wackra predikan fås hos bokhandlaren B.P. Holmén i Stocsiholm ! , jämte sal. Tollstadii Upbygglige hus-förhör ...) (flera utgåvor) Eric Tolstadius 1787 Svenska
14 Mag. Eric Tollstadii i lifstiden kyrkoherde i s:t Jacobs och Johannis församlingar i Stockholm, förut, under författarens namn, ströwis tryckte predikningar, samlade och å nyo af trycket utgifne. Hernösand, tryckte hos Jonas Svedbom - 1817 Eric Tolstadius 1817 Svenska
15 Predikan på 10. söndagen efter trinitatis, om Jerusalems förstöring; år 1758, hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos Biörckegrens enka, år 1767 Eric Tolstadius 1767 Svenska
16 Predikan på andra söndagen efter påska, om then gode herden; år 1756, hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos Biörckegrens enka, år 1767 Eric Tolstadius 1767 Svenska
17 Predikan, på annan dag pingest; hållen i Stockholm år 1759, af ... Eric Tolstadius, i s:t Johannis kyrka, sista gången. Stockholm, tryckt i Kumblinske tryckeriet, 1783. (Denna predikan finnes hos bokhandlaren B. Holmén wid Stor-kyrko - brinken i Stockholm; jämte flere nyl. trykte predikningar och wackra anderika böcker.) Eric Tolstadius 1783 Svenska
18 Predikan på första söndagen efter trinitatis, år 1755. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Linköping, tryckt hos afl. Biörckegrens enka, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska
19 Predikan på lång-fredagen, år 1759. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Norrköping, tryckt hos Johan Edman, på egen bekostnad, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska
20 Predikan på lång-fredagen, år 1759. Hållen uti Stockholm, af ... Eric Tolstadius, i S. Jacobs kyrka. Andra gången uplagd. Norrköping, tryckt hos Johan Edman, år 1765 Eric Tolstadius 1765 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.