Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ericus Erici Brunnius 48 träffar

Titel Författare År Språk
1 De bello disputationum politicarum prima de cura et præparatione armorum tempore pacis. Quam ... sub præsidio M. Erici E. Brunnii ... publico axamini ! placide ventilandam exhibet Israel Johannis Noræus. In collegio veteri ad diem 23 junij horis a 6 matut Ericus Erici Brunnius 1629 Latin
2 De bello disputationum politicarum secunda de divisione militum eorumque ordinibus. Quam ... sub præsidio M. Erici E. Brunnii ... publico examini ventilandam exhibet Nicolaus Benedicti Plantius Suderm. In collegio veteri ad diem 13 novembris horis a 7 matut Ericus Erici Brunnius 1630 Latin
3 Disputatio chronologica, supputationem temporum a principio mundi, usq; ad primæ monarchiæ finem, ex historia tam sacra quam prophana exhibens. Quam ... sub præsidio ... M. Erici Brunnii ... pro laurea magisterij reportanda, publicæ censuræ submittit Magnus Jonæ Salanus. Ad diem 28 jan. anno 1642. In aud. Gust Ericus Erici Brunnius 1642 Latin
4 Disputatio philosophica de elementis in genere eorumq; definitionibus in specie. Quam ... sub præsidio ... M. Erici E. Brunnii ... liberalis exercitij, ingenijq; acuendi gratia publico examini submittit Petrus Rudbeckius Arosia-WEestmannus. In auditorio veteri majori ad d. 29 Maij. Anno te?s christogonias M.DC.XLIV Ericus Erici Brunnius 1644 Latin
5 Disputatio philosophica, de philosophia in genere. Quam ... sub præsidio ... M. Erici Brunnii ... ingenij acuendi gratia publice exhibebat Petrus Olai Biörn Ubsaliensis S.R. M.tis stipendiarius. Ad diem 14 junij in auditorio Gustaviano horis a 7 matutinis Ericus Erici Brunnius 1643 Latin
6 Disputatio physica de aere, quam divinâ affulgente gratiâ, cum venerandæ, in florentissima suecorum academia Ubsaliensi, facultatis philosophicæ consensu, sub præsidio M. Erici Brunnii ... publicè ventilandam proponit Petrus Olai Dalek. Gangius. In auditorio veteri ad diem 11. Junij ab hora 7. matut. Anni M. DC. XLII Ericus Erici Brunnius 1642 Latin
7 Disputatio physica de elementis in genere, qvam ... præside ... M. Erico E. Brunnio ... pro magisterij insignibus consequendis, examini publico subjicit Ericus Beronis Hernodius Ang. Ad diem 11 maij in auditorio veteri Ericus Erici Brunnius 1639 Latin
8 Disputatio physica de mundo quam ... cum consensu & approbatione amplissimæ facultatis philosophicæ in illustri ac regia academia Salana Svecorum, sub moderatione ... Erici Brunnii ... unicè ingenij exercendi gratia publicæ ventilationi submittit Israel O. Enæus Enecopia-Uplandus. In auditorio veteri majori Junij horis horis a 7. matutinis anno 1644 Ericus Erici Brunnius 1644 Latin
9 Disputatio physica de tempore. Quam ... præside ... M. Erico Brunnio ... liberalis exercitij gratia placidæ disquisitioni submittit Olaus Erici Wargh Ang. Ad diem junij anni 1643 in auditorio Gustaviano horis matutinis Ericus Erici Brunnius 1643 Latin
10 Disputatio Physiologica de mundo. Quam consensu & approbatione amplissimæ facultatis philosophicæ ... sub directione ... Erici Brunnii ... Placide philomōusōn disquisitioni submittere conatur Olaus Olai Nyzelius Uplandus ... Ad diem 18. Maij in auditorio veteri majori horis â 7. antemeridianus. Anno Christogonias 1644 Ericus Erici Brunnius 1644 Latin
11 Disputatio politica de magistratu summo politico, quam ... sub præsidio ... M. Erici Brunnii ... pro magisterij honoribus reportandis publice ventilandam propono Laurentius Olai Widbyensis Nericus. In auditorio veteri majori ad diem decemb. a. 1641 horis consuetis Ericus Erici Brunnius 1641 Latin
12 Disputatio theologica de peccato originali, auxilio divino ... in academia Upsaliensi, præside Erico Brunnio ... respondente ... Olao Johannis Schult ... proposita ventilationi publicæ. Ad diem 9. Decembris anni 1647. In auditorio Gustaviano horis â 7. matutinis Ericus Erici Brunnius 1647 Latin
13 Dissertatio philosophica, zētēmatōn philosophicorum variorum, decadi unicæ inclusa, quam ... præside ... M. Erico Brunnio ... publico ac placido, vere philosophantium, judicio, submittit Olaus N. Marelander Smol. Ad ipsas cal. feb. anno 1642 in aud. vet. h. consuetis Ericus Erici Brunnius 1642 Latin
14 Dissertationum historico-politicarum prima continens adsertiones nonnullas ad Cornelii Taciti, I lib. Annalium Exordium directas. Quam ... sub præsidio ... M. Erici E. Brunnii ... defendendam suscipet Samuel Caroli Schillerus Sudermannus, S.R.M. stipendiarius, ad diem in auditorio veteri majori Ericus Erici Brunnius 1640 Latin
15 Exereunēsis philosophica, ex amœnissimo philosophiæ viridario deprompta, quam in regia academia Ubsaliensi, cum amplissimæ facultatis philosophicæ consensu, pro magisterij philosophici gradu, sub præsidio ... Erici Brunnii ... publico examini submittit Olaus Martini Gestrinius. In auditorio Gustaviano ad diem 15. Octob. anni 1642. horis â 7. matutinis Ericus Erici Brunnius 1642 Latin
16 Inauguralis nucleus psychologiæ polemicæ, regiæ ubsaliensis academiæ decreto, moderatore ... Erico Brunnio ... pro magisterio philosophico ejusque privilegiis, publicæ censuræ & examini subjectus â Georgio Preusio, Revaliâ-Livone. In auditorio veteri majore ad diem 14 Maji A.C. 1645 Ericus Erici Brunnius 1645 Svenska
17 Physica disputatio de motu ejusq; speciebus. Quam ... sub præsidio ... M. Erici E. Brunnii ... pro magisterij philosophici privilegijs adipiscendis, publico candide philosophantium examini, submittit Jahannes J. Wattrangius S. M.R. stipendiarius. In aud. Gust. a.d. 3 junij, horis a 7 matutinis Ericus Erici Brunnius 1643 Latin
18 Problemata quædam philosophica cum brevi eorum explicatione, decadi duplici inclusa .... præside ... M. Erico E. Brunnio ... publicæ dissertationi, ingenij unice exercendi causa, subjecta ab Erico Olai Rimming Roslagio. In auditorio Gustaviano, ad diem 18 decemb. 1644 horis a 7 matutinis Ericus Erici Brunnius 1644 Latin
19 Een christeligh lijk predijkan, hållen anno 1649. den 21. Octob. vthi Götheborgz stadz-kyrckia, i en folckrijk försambling, tå then fordom ehreborne, gudhfruchtighe och dygdesamme, numera i Herranom salige, matrona, H. Cecilia Anderszdotter Bange, Denne loflighe stadzens förnemblige inwånerska, bleff medh öflighe christelige ceremonier beledsagat till sijn graaff och lägherstadh, i förbemälte stadz-kyrckia, aff Erico Brunnio, s. s. theol. doct. et superintend. Gothoburgensi Ericus Erici Brunnius 1649 Svenska
20 Christeligh Lijk-Predijkan öfwer Kongl. Maij:ss til Swerige, &c. &c. &c. wår Allernådigste Konungz och Herres Troo Tienare och förnehm Cammererare öfwer Elfzborgz och Baahuus Lähner, Then Ehreborne, Högtbetrodde och Wälförståndige, numeera i HERranom Salige H. Jonas Bergh Erickzson Hwilken i HERranom saligen affsompnade Anno 1659 then 25 Maij, Klockan otta om Morgonen, och bleff medh tilbörligh ähra, sampt wanlige Christelige Ceremonier, närwarande en anseenligh och Folckrijk Försambling, beledsagat till sijn Graaff och Hwijlo-Kammar vthi Götheborgz stadz-kyrckia, förbemälte Åhr then7. Augusti. Hållen aff Erico Brunnio, S.S. Theol. Doctore och Superint. Gothoburg Ericus Erici Brunnius 1659 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.