Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ericus Noraeus 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Monumenta quædam Palmskiöldiana nec non Blixencron-Ribbingiana, diversis antehac temporibus separatim edita, nunc vero juxta seriem, quam sequens indicat pagina, uno hoc volumine collecta curante ex debitâ in parentes avosque suos, suæque conjugis, pietate, eorundem filio vel genero Elia Palmskiöldh 1710-1711 Latin
2 Gudz barns klippa och faste borg ... förestäld uthi en Christelig lijkpredikan ... wid ... Arfwid Ifwarssons, herres til Strömstad ... sampt hans kiärälskelige sons ... Axel Arfwidssons ... Nu begge hoos Gud saligas, Christelige och höganseenlige jordefärd, uthi St. Jacobs kyrkia i Stockholm, den 10. junij 1684. Bleff hållen aff Ericus Noraeus 1684 Svenska
3 Gudz barns ångest och hugswalelse, kamp och seger ... uthi en christelig lijkpredikan, tå then edle och wälborne fru, f. Maria Gyllencreutz til Siggestadh och Qualstadh, &c. Nu mehra hoos Gudh salige, uthi Ridderholms kyrkian i Stockholm, åhr M. DC. LXXX. then sextonde söndagen trinit. hederligen och med wederbörlig prydnad blef begrafwen, för tå närwarande höge och förnähme försambling förestäld af Erico Noræo Ericus Noraeus 1681 Svenska
4 Gudz barns roo och hwila uthi grafwen, beskrefwen af K. Davidz 4:de Psalm och thes sidste vers, och uthi en christelig lijk-predijkan förestäld, tå then edle och wälborne, nu mehra hoos Gudh salige fru, fr. Margareta Blixencrona til Eskilsäter ... samt hennes fordom kärälskelige son ... herr Petter Gabriel Blixencron ... på then andre söndagen i fastan åhr M. DC. LXXXIII. uthi Wärmdö kyrckia hederligen blefwe begraffne, ... af Erico Noræo Ericus Noraeus 1685 Svenska
5 Gudz barns ångest och hugswalelse, kamp och seger... en christelig lijkpredikan tå then ..., F. Maria Gyllencreutz ... Uthi Ridderholms kyrkian i Stockholm, åhr M. DC.LXXX. then sextonde söndagen trinit. hederligen och med wederbörlig prydnad blef begrafwen,... förestäld af Erico Noræo Ericus Noraeus 1680 Svenska
6 Gudz barns ångest och hugswalelse, kamp och seger beskrefwen uthaf psal. 71. v. 19. 20. och uthi en christelig lijkpredikan, tå then edle och wälborne fru, F. Maria Gyllencreutz til Siggestadh och Qualstadh, &c. Nu mehra hoos Gudh salige, uthi Ridderholms kyrkian i Stockholm, åhr M. DC. LXXX. then sextonde söndagen trinit. hederligen och med wederbörlig prydnad blef begrafwen, för tå närwarande höge och förnähme försambling förestäld af Erico Noræo, probst och kyrckieherde i Wärmbdöö Ericus Noraeus 1681? Svenska
7 Gudz barns klippa och faste borg, beskrefwen aff Davidz 31. psalm. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. och förestäld uthi en christelig lijkpredikan, som närwarande h. kongl. may:tt rijksens änkie drotning ... sampt annan stoor och förnämblig försambling, med hans kongl. may:tz ... och herres troo-mans och vice præsidentz wid des Swea hof-rätt ... Arfwid Ifwarssons ... sampt hans kiärälskelige sons ... Axel Arfwidssons ... nu begge hoos Gud saligas, christelige och höganseenlige jordefärd, uthi St. Jacobs kyrkia i Stockholm, den 10. Junij 1684. Bleff hållen aff Erico Noræo Ericus Noraeus 1684 Svenska
8 Dispvtatio physica de coelo quam, ... decanique ejusdem praesidio, Dn. M. Olai Unonii ... ad publicum examen defert Ericus E. Noraeus. Vpl. Ad d. 25. Novemb. in audit. vet. majori Olof Unonius 1666 Latin
9 Disputatio mathematica comprehendens alteram partem arithmeticae de quibusdam regulis, quam ... sub praesidio ... Andreae Spoles ... defendere conabitur Ericus Noraeus Angermannus, in auditorio Gustaviano majori die 17. Maji Anno M.DC.XCV. horis consvetis Anders Spole 1695 Latin
10 Disputatio philosophica, de quibusdam legibus disputandi. Quam, approbante amplissimo collegio philosophico, in academia Vpsaliensi, præside ... Martino Brunnero ... pro gradu magisterii, publico examini submittit Ericus E. Noræus Upl. Ad d. 30. Maji in audit. Gustaviano. Anno M. DC. LXVI Martin Brunnerus 1666 Latin
11 Disputatio mathematica de opticæ definitione, subjecto & divisione. Qvam ... sub directione clarissimi viri, m. Martini Erici Gestrinii, ... publicè ventilandam proponit Ericus Petri Noræus Nericiensis. In collegio Gustaviano, ad diem Maij, à 7. matut Martinus Erici Gestrinius 1640 Latin
12 Disputatio theologica in Johannis Theologi apocalypseos caput primum. Exhibens indicem quorundam locorum communium, seu porismatum ex eodem cap. deductorum. In inclyta et regia Vpsaliensi Academia ex consensu Ampliss. fac. Theol. publicè proposita, præside Laurentio Stigzelio, ... respondente, Erico Noræo Uplando, S. S. Theol. studioso. In Auditorio Vet. Majori ad diem XXVII. Maij. Anno M.DC.LXV Laurentius Stigzelius 1665 Latin
13 Disputatio synodalis de poenitentia, quam ex sententia & voluntate ... Dn. Johannis Matthiae Gothi ... in anniversaria synodo ad diem 21 junij anno 1659 piae, publicae placidaeque ventilationi submittit M. Ericus Noraeus ... respondentibus ... Dn. Andrea Svenonis, pastore Steenquistensi, Dn. Laurentio Benedicti in Fongdö, Dn. Johanne Davidis Halmanno in Hardemo Ericus Noraeus 1659 Latin
14 Virtuti ac honori ... Erici Petri Noræi, consistorii phil. notarii. Petri Erici Liung, depositoris ordinarii. Petri & Laurentii} Olai VVidbyensium fratrum Germanorū. Magisterii philosophici insignibus ac titulis in acad. patria III. Non. Febr. anni Christi M. DC. XLII. solenni ritu publicè auctorum per ... m. Laurentium Fornelium ... dum popularium & amicorum suorum honorandorum ac colendiss. sacratum carmen Jonæ C. Böös Orebroensis Jonas Böös Gyldencrantz 1642 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.