Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Bergius 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Journalisterne eller Resan till hufvudstaden - lustspel i fyra akter Olof Erik Bergius 1835 Svenska
2 Om Westindien Olof Erik Bergius 1819 Svenska
3 Om Westindien. Af O.E. Bergius. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1819 Olof Erik Bergius 1819 Svenska
4 Sappho, sorgespel i fem akter, af Franz Grillparzer. Öfwersättning af O.E. Bergius Franz Grillparzer 1825 Svenska
5 Kongl. Maj:ts och rikets Commerce-collegii circulaire, angående de främmande nationers fartyg i svenska hamnar beviljade förmåner; utfärdadt i Stockholm den 23 februarii 1835 1835 Svenska
6 Kongl. Maj:ts och rikets Commerce-collegii circulaire, angående de förmåner, som i Sveriges hamnar äro främmande nationers fartyg beviljade; utfärdadt i Stockholm den 6 februari 1837 1837 Svenska
7 Kongl. Maj:ts och rikets Commerce-collegii kungörelse, angående de städer och orter, hwilka för närwarande böra anses smittade eller för smitta misztänkte; gifwen i Stockholm den 7 januarii 1834 1834 Svenska
8 Kongl. Maj:ts och rikets Commerce-collegii kungörelse, i anledning af cholerans utbrott i Lisabon och Gibraltar; gifwen i Stockholm den 22 juli 1834 1834 Svenska
9 Wilhelm Tell. Ett skådespel af Fredrik von Schiller. Öfwersättning af O.B. Strengnäs, hos Carl Erik Ekmarck, 1823. På eget förlag Friedrich von Schiller 1823 Svenska
10 Sedan större delen af rikets apothekare, uti flera serskilda, till Kongl. Maj:t ingifna underdåniga skrifter, anmält den bekymmersamma belägenhet, hvaruti apotheksrörelsens idkare här i landet skola sig befinna 1832 Svenska
11-12 Der Deutschunterricht in der welschen Schweiz unter Berücksichtigung einiger didaktischer Projekte - Teil II: Kanton Tessin (flera utgåvor) Erik Bergius 1981 Tyska
13 Tidigt påbörjad undervisning i franska i Sverige och ett antal andra länder Erik Bergius 1987 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.