Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Gustaf Geijer 498 träffar

Titel Författare År Språk
1 Acta et litteræ ad historiam Suecanam. Fasciculus I. Quem ... præside mag. Erico Gustavo Geijer ... Andreas Petr. Ekborn ... Ostrogothus ... In audit. Gustav. die XIV junii MDCCCXVII., Fasc. 1 Erik Gustaf Geijer 1817 Latin
2 Acta et litteræ ad historiam Suecanam. Fasciculus IV. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publico examini submittit Carolus M. Medfort ostrogothus. In aud. Gustav. d. XXII april. MDCCCXVIII., Fasc. 4 Erik Gustaf Geijer 1818 Latin
3 Acta et litteræ ad historiam Suecanam. ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publico examini submittit Carolus Fredericus Sondén ... ostrogothus. In aud. Gustav. d. XI april. MDCCCXVIII., Fasc. 3 Erik Gustaf Geijer 1818 Latin
4 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. VIII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandum proponit Carolus And. Leffler ostrogothus. In audit. Gustav. die VII jun. MDCCCXIX., Fasc. 8 Erik Gustaf Geijer 1819 Latin
5 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. X. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandum proponit Andreas Molinder vermelandus. In audit. Gustav. die XII jun. MDCCCXIX., Fasc. 10 Erik Gustaf Geijer 1819 Latin
6 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XI. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandum proponit Petrus Nejdel Ostrogothus. In audit. Gustav. die XIV Jun. MDCCCXIX., Fasc. 11 Erik Gustaf Geijer 1819 Latin
7 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... p. p. Nicol. Udalricus Lindgren Ostrogothus. In audit. Gustav. die XIII Dec. MDCCCXIX., Fasc. 12 Erik Gustaf Geijer 1819 Latin
8 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XIII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... p.p. Magnus Florén stip. Vict. vestrogothus. In aud. Gustav. die X juni MDCCCXX., Fasc. 13 Erik Gustaf Geijer 1820 Latin
9 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XIV. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... p.p. Carolus M. K. Bettyson vermelandus. In aud. Gustav. die XXIV april. MDCCCXXI., Fasc. 14 Erik Gustaf Geijer 1821 Latin
10 Acta et litteræ ad historiam svecanam. Fascic. XIX. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... Gustavus Schöne holmiensis. In audit. Gustav. die XXXI maji MDCCCXXIII., Fasc. 19 Erik Gustaf Geijer 1823 Latin
11 Acta et litteræ ad historiam svecanam. Fascic. XV. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... Axelius Melchior Lundholm ... holmiensis. In audit. Gustav. die XXVI mart. MDCCCXXIII., Fasc. 15 Erik Gustaf Geijer 1823 Latin
12 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XVII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... p.p. Petrus Olavus Forselius sudermanno nericius. In audit. Gustav. die III maji MDCCCXXIII., Fasc. 17 Erik Gustaf Geijer 1823 Latin
13 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XVIII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... p.p. Carolus Adolphus Forselius ... sudermanno nericius. In audit. Gustav. die III maji MDCCCXXIII., Fasc. 18 Erik Gustaf Geijer 1823 Latin
14 Acta et litteræ ad historiam svecanam. Fascic. XX. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... Ericus Rundquist calmariensis. In audit. Gustav. die XXXI maji MDCCCXXIII., Fasc. 20 Erik Gustaf Geijer 1823 Latin
15 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fascic. XXI. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... Svante Jacobus Callerholm stipend. Nesselianus, uplandus. In audit. Gustav. die XV junii MDCCCXXVI., Fasc. 21 Erik Gustaf Geijer 1826 Latin
16 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fasciculus II. Quem ... præside mag. Erico Gustavo Geijer ... Joh. Haglund ostrogothus. In aud. Gustav. d. XIII dec. MDCCCXVII., Fasc. 2 Erik Gustaf Geijer 1817 Latin
17 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fasciculus V. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p.p. Johannes Emanuel Ahlander roslagus. In audit. Gustav. die III jun. MDCCCXVIII., Fasc. 5 Erik Gustaf Geijer 1818 Latin
18 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fasciculus VI. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandum proponit Enevaldus Widebeck sudermanno-ner. In audit. Gustav. die XII dec. MDCCCXVIII., Fasc. 6 Erik Gustaf Geijer 1818 Latin
19 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fasciculus VII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandum proponit Isaacus Sam. Widebeck sudermanno-ner. In audit. Gustav. die XII dec. MDCCCXVIII., Fasc. 7 Erik Gustaf Geijer 1818 Latin
20 Ad historiam coenobii Birgittini Wadstenensis accessiones quas ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandas proponit Andreas Petrus Widegren Ostrogothus. In audit. Gustav. d. XI Dec. MDCCCXIX Erik Gustaf Geijer 1819 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.