Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Wångmar 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Informationsteknik och avvägningar mellan individens frihet och statsmakt - - En analys av svenska riksdagsdebatter Torgny Klasson 2017 Svenska
2 Kommunalrätt - en introduktion för professionsutbildningar 2010 Svenska
3 Det levande Huseby - en värld i världen Lars-Olof Larsson 2018 Svenska
4 Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre : kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002 2016 Svenska
5 Att skriva stads- och kommunhistoria - en handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial Erik Wångmar 2005 Svenska
6 Att skriva stads- och kommunhistoria : en handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial Erik Wångmar 2016 Svenska
7-8 Ett eldfängt ämne - utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945-1976 (flera utgåvor) Erik Wångmar 2009 Svenska
9-10 Från sockenkommun till storkommun - en analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext (flera utgåvor) Erik Wångmar 2003 Svenska
11 Från storkommun till kommunblock - en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974 Erik Wångmar 2013 Svenska
12 Från storkommun till kommunblock : en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974 Erik Wångmar 2016 Svenska
13 Historikerna och källorna - om användning av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia Erik Wångmar 2017 Svenska
14 Husebyfröken - en studie om Florence Stephens 1881-1979 Erik Wångmar 2020 Svenska
15 Länets betydelse - fallstudier av kommunblocksreformens lokala genomförande i Blekinge och Hallands län 1962-1974 Erik Wångmar 2013 Svenska
16 Något vid sidan av välfärden - Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925-1973 Erik Wångmar 2008 Svenska
17 Något vid sidan av välfärden : Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925-1973 Erik Wångmar 2016 Svenska
18 Ett obetydligt samhällsproblem - kvinnlig brottslighet i Sverige 1950-1959 Erik Wångmar 2016 Svenska
19 Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre - kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002 Erik Wångmar 2006 Svenska
20 Socknar som kom och socknar som gick - förändringar av socken- /församlingsindelningen i Småland 1686-1862 Erik Wångmar 2007 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.