Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Wallén 20 träffar

Titel Författare År Språk
1-6 Lycksalighetens ö - sagospel i fem äventyr (flera utgåvor) Per Daniel Amadeus Atterbom 1963 Svenska
7-9 Hanna - en dikt i tre sånger (flera utgåvor) Johan Ludvig Runeberg 1964 Svenska
10 Adsorption isotherms of H₂ and mixtures of H₂, CH₄, CO and CO₂ on copper plated stainless steel at 4.2 K and the Large Hadron Collider vacuum system Erik Wallén 1996 Engelska
11 Betydelsen av upplevd trafiksäkerhet i förhållande till objektiv trafiksäkerhet vid planering och användning av cykelinfrastruktur - en fördjupad trafiksäkerhetsteori för cykeltrafikplanering Erik Wallén 2015 Svenska
12 Nordisk mytologi i svensk romantik Erik Wallén 1918 Svenska
13 Norsk läsning - i urval Erik Wallén 1941 Svenska
14 Per Henrik Ling Erik Wallén 1926 Svenska
15 Studier över romantisk mytologi i svensk litteratur Erik Wallén 1923 Svenska
16 Synchrotron radiation, adsorption isotherms and the Large Hadron Collider vacuum system Erik Wallén 1996 Engelska
17 Tre fornnordiska gestalter - rec. av Nilsson, A., Tre fornnordiska gestalter. Helge, Frithiof och Kung Fjalar. 1928 Erik Wallén 1929 Svenska
18 Viktor Rydbergs dikt Baldersbålet Erik Wallén 1963 Svenska
19 Norsk läsning i urval Nils Erik Gustaf Wallén 1941 Svenska
20 Sophie von Knorring och samhället - studier över en svensk författarinna och hennes ställning i samtiden Nils Erik Wallen 1962 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.