Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Esbjörn Segelod 50 träffar

Titel Författare År Språk
1 Strategiska resurser och långvarig lönsamhet - En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag Jim Andersén 2005 Svenska
2 Finansiering av kärnkraftens restkostnader - rapport utarbetad på uppdrag av industridepartementet Göran Bergendahl 1979 Svenska
3 Hanteringen av kärnkraftens restprodukter - finansiering och försäkring - rapport utarb. på uppdrag av Industridepartementet Göran Bergendahl 1980 Svenska
4-5 Planering, prissättning och finansiering av kommunal infrastruktur - en problemdiskussion (flera utgåvor) Göran Bergendahl 1987 Svenska
6-7 Four essays on subsidiary evolution - Exploring the antecedents, contexts and outcomes of mandate loss (flera utgåvor) Edward Gillmore 2017 Engelska
8 Issues in empirical investment research 1992 Engelska
9 Software innovativeness - knowledge acquisition, external linkages and firm development processes Gary Jordan 2002 Svenska
10-11 The capital budgeting manual (flera utgåvor) Esbjörn Segelod 1995 Engelska
12-13 Capital budgeting procedures - experiences from major Swedish groups (flera utgåvor) Esbjörn Segelod 1996 Engelska
14 Capital investment appraisal - towards a contingency theory Esbjörn Segelod 1991 Engelska
15-16 Do entrants evaluate barriers to entry and, if so, how? (flera utgåvor) Esbjörn Segelod 1993 Engelska
17 En kommentar om styrmedel för affärsverk Esbjörn Segelod 1981 Svenska
18 Explanations of project deviations Esbjörn Segelod 1993 Engelska
19 Final comments Esbjörn Segelod 1993 Svenska
20 How to avoid cost overruns Esbjörn Segelod 1991 Engelska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.