Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Andrén 33 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ability in everyday activities in adults with cerebral palsy or spina bifida - on dependence, perceived difficulty and life satisfaction in personal and residential domains Eva Andrén 1998 Engelska
2 Attityder och aktivitetsförmåga hos kvinnor med besvär från nacke, skuldra och arm ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv Eva Andrén 1991 Svenska
3 EMG-studie av musculus extensor capri ulnaris hos personer med reumatoid artrit - specialarbete Eva Andrén 1976 Svenska
4 Erfarenheter och synpunkter om att bo på Toftaåsgatan Eva Andrén 1991 Svenska
5 Flexibelt sitt- och ståhjälpmedel för barn Eva Andrén 1985 Svenska
6 Förslag till el-anläggning i bostäder för rörelsehindrade Eva Andrén 1969 Svenska
7 Förslag till VVS-anläggning i bostäder för rörelsehindrade Eva Andrén 1970 Svenska
8 Hospitalisering - ett försök till begreppsanalys Eva Andrén 1980 Svenska
9 Hygienrum även för rörelsehindrade Eva Andrén 1977 Svenska
10 Hygienutrymmen - planering med hänsyn till rörelsehindrade Eva Andrén 1974-1975 Svenska
11 Hygienutrymmen Del 1 - planering med hänsyn till rörelsehindrade Eva Andrén 1974 Svenska
12 Hygienutrymmen Del 2 - planering med hänsyn till rörelsehindrade Eva Andrén 1975 Svenska
13 Planeringsanvisningar avseende utrymme för personlig hygien på långvårdsavdelningar Eva Andrén 1979 Svenska
14 Planning housing for the physically disabled Eva Andrén 1981 Svenska
15 Preliminär sammanställning av vissa data rörande sittfunktionen i rullstolar Eva Andrén 1969 Svenska
16 Rullstolen som tekniskt hjälpmedel - en analys av rullstolar ordinerade i Göteborg 1965 och 1966 Eva Andrén 1970 Svenska
17 Social omvårdnad och medicinsk-tekniska åtgärder för handikappade i Göteborg Eva Andrén 1969 Svenska
18 Speciallägenheterna i Bergsjön - en analys av deras anpassning till handikappade Eva Andrén 1970 Svenska
19 Survey of Swedish recommendations of building measures according to persons in wheelchairs or with walking aids Eva Andrén 1974 Engelska
20 Transportstol för kollektiva färdmedel Eva Andrén 1985 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.